account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Ghi chú

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ SmartWatch 3 SWR50

  Bạn có thể nói với SmartWatch 3 để tạo ghi chú hoặc xem các ghi chú hiện có đã được lưu vào Google Keep hoặc ứng dụng tương thích khác.

  Cách tạo ghi chú

  1. Đảm bảo rằng màn hình chính đang hoạt động trên SmartWatch 3.
  2. Nói "OK Google". Nếu câu lệnh được nhận diện, màn hình "Speak now" sẽ mở.
  3. Nói "Take a note" rồi nói những gì bạn muốn lưu làm ghi chú. Ví dụ như bạn có thể nói "Take a note, try the new restaurant on Main Street". Nếu được nhận diện, ghi chú sẽ được lưu vào Google Keep.

  Cách xem ghi chú

  1. Đảm bảo rằng màn hình chính đang bật trên SmartWatch 3.
  2. Nói "OK Google". Nếu câu lệnh được nhận diện, màn hình "Speak now" sẽ mở.
  3. Nói "Start Keep". Ứng dụng Google Keep sẽ mở trên SmartWatch 3.
  4. Để duyệt tìm ghi chú bạn muốn chọn để xem, hãy trượt lên hoặc trượt xuống.
  5. Để mở ghi chú và xem chi tiết, hãy nhấn vào ghi chú.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!