account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Xử lý tin nhắn văn bản

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ SmartWatch 3 SWR50

  Khi nhận được tin nhắn văn bản trên điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn có thể đọc ngay lập tức tin nhắn đó trên SmartWatch 3 trong dạng thẻ. Bạn cũng có thể sử dụng SmartWatch 3 để gửi tin nhắn văn bản tới người liên hệ đã được lưu trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

  Cách gửi tin nhắn văn bản

  1. Đảm bảo rằng màn hình chính đang hoạt động trên SmartWatch 3.
  2. Nói "OK Google". Nếu câu lệnh được nhận diện, màn hình "Speak now" sẽ mở.
  3. Nói "Send a text" và tên của người liên hệ được lưu vào điện thoại hoặc máy tính bảng, rồi nói nội dung bạn muốn gửi.
  4. Hoặc bạn có thể nói đại loại như "Text Jack I'm ready" hoặc "Send Jane a message that I'm back". Trong cả hai trường hợp, tin nhắn sẽ được gửi tự động.

  Cách trả lời tin nhắn văn bản

  1. Chọn thẻ thể hiện tin nhắn văn bản bạn muốn trả lời.
  2. Trượt từ phải sang trái cho tới khi bạn thấy Trả lời, rồi nhấn Trả lời.
  3. Trượt lên trên và chọn tin nhắn đã định trước hoặc nhập trả lời bằng giọng nói bằng cách nói nội dung tin nhắn của bạn. Sau khi bạn hoàn thành, tin nhắn văn bản sẽ được gửi tự động.

  Cách trả lời tin nhắn SMS bằng emoji

  1. Chọn thẻ thể hiện tin nhắn SMS bạn muốn trả lời.
  2. Trượt từ phải sang trái cho tới khi bạn thấy Trả lời, rồi nhấn Trả lời.
  3. Vuốt lên và chọn Vẽ emoji.
  4. Vẽ một emoji, ví dụ một mặt cười hay một hình bật ngón cái. Sau đó, SmartWatch 3 sẽ tìm emoji khớp nhất với hình bạn vẽ. Nếu không tìm thấy hình khớp, một số lựa chọn sẽ được hiển thị để bạn chọn. Chọn một emoji hoặc vuốt từ trái sang phải và thử tự vẽ một emoji khác.
  5. Nếu muốn, bạn có thể thêm emoji.
  6. Để xóa một emoji, nhấn để chọn tất cả các ký tự emoji bạn đã vẽ, sau đó nhấn một lần nữa để chọn emoji cụ thể mà bạn muốn xóa rồi nhấn .
  7. Để gửi tin nhắn, hãy nhấn .

  Bạn cũng có thể chọn emoji bằng cách nhấn trên màn hình vẽ emoji.


  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!