account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Đếm bước

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ SmartWatch 3 SWR50

  Với ứng dụng Fit từ Google™, bạn có thể xem số bước hàng ngày và tổng số bước của bạn trong bảy ngày qua trên màn hình của SmartWatch 3.

  Cách xem số bước của bạn

  1. Đảm bảo rằng màn hình chính đang bật trên SmartWatch 3.
  2. Nói "OK Google". Nếu câu lệnh được nhận diện, màn hình "Speak now" sẽ mở.
  3. Nói "Show me my steps" hoặc "Start Fit". Chế độ xem đến Bước sẽ mở.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!