account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Truy cập cài đặt

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ SmartWatch 3 SWR50

  Bạn có thể xem và thay đổi cài đặt trực tiếp trên SmartWatch 3 qua menu Cài đặt. Bạn có thể truy cập menu Cài đặt bằng phím nguồn, khẩu lệnh hoặc màn hình chính.

  Cách mở trình đơn Cài đặt bằng phím nguồn

  1. Đảm bảo rằng màn hình đang bật trên SmartWatch 3.
  2. Bấm và giữ phím nguồn cho tới khi trình đơn ứng dụng xuất hiện.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt.

  Cách mở menu Cài đặt bằng khẩu lệnh

  1. Đảm bảo rằng màn hình đang bật trên SmartWatch 3.
  2. Nói "OK Google". Nếu câu lệnh được nhận diện, màn hình "Speak now" sẽ mở.
  3. Nói "Settings".

  Cách mở trình đơn Cài đặt bằng cách nhấn vào màn hình

  1. Đảm bảo rằng màn hình đang bật trên SmartWatch 3.
  2. Vuốt một lần từ phải sang trái.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt.

  Để mở trình đơn Cài đặt, bạn cũng có thể vuốt xuống từ trên cùng màn hình chủ, sau đó vuốt từ phải sang trái hai lần và nhấn vào .


  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!