account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Tôi không thể xem bất kỳ thẻ nào trên Đồng hồ Sony 3 của mình

  • Kiểm tra cài đặt Android Wear để đảm bảo rằng bạn không chọn ẩn thẻ khi màn hình bị làm mờ và bạn không chọn tắt âm thông báo từ các ứng dụng cụ thể. Đồng thời, kiểm tra xem bạn đã kích hoạt các thẻ sự kiện trên lịch để xuất hiện trên Đồng hồ Sony 3 chưa.

   Thêm

   Tổng quan cài đặt
   Tên cài đặtBạn có thể làm gì

   Tắt âm thông báo ứng dụng

   Nhấn để ngừng hiển thị thông báo từ các ứng dụng cụ thể trên Đồng hồ Sony 3

   Màn hình luôn bật

   Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn mặt đồng hồ mờ xuất hiện trên màn hình Đồng hồ Sony 3 khi màn hình không hoạt động

   Ẩn các thẻ trên màn hình mờ

   Chọn liệu các thẻ được hiển thị hay ẩn khi màn hình Đồng hồ Sony 3 bị mờ

   Tắt tiếng điện thoại được kết nối

   Chọn liệu có bật âm thông báo trên cả hai thiết bị được kết nối hay chỉ trên Đồng hồ Sony 3

   Hiển thị thẻ sự kiện trên lịch

   Khi tùy chọn này được chọn, lời nhắc sự kiện trên lịch sẽ xuất hiện dưới dạng thẻ trên Đồng hồ Sony 3 của bạn

   Đồng bộ hóa lại các ứng dụng

   Nhấn để đồng bộ hóa lại các ứng dụng tương thích được cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng với Đồng hồ Sony 3 của bạn

  • Kiểm tra cài đặt ứng dụng Google™ và đảm bảo rằng tính năng Google Now đã được bật.

   Close Đóng
   Tìm sản phẩm của bạn
   Find
   Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
   Find
   Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
   Find
   Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy