account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sony SCR26

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Bao da thời trang dạng cửa sổ SCR26

  Sony SCR26

  Trước khi sử dụng, vui lòng đọc tờ hướng dẫn rời Thông tin quan trọng.


  Hướng dẫn sử dụng này được Sony Mobile Communications Inc. hoặc các công ty địa phương trực thuộc của hãng xuất bản mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Các cải tiến và thay đổi đối với Hướng dẫn sử dụng này do lỗi in, sự thiếu chính xác của thông tin hiện tại hoặc cải tiến đối với các chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được Sony Mobile Communications Inc. thực hiện vào bất kỳ lúc nào mà không thông báo. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy sẽ được đưa vào các ấn bản mới của Hướng dẫn sử dụng này.

  Mọi quyền được bảo lưu.

  ©2014 Sony Mobile Communications Inc.

  Sony là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sony Corporation.

  Tất cả tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Tất cả các nhãn hiệu khác là tải sản của các chủ sở hữu tương ứng.

  Truy cập www.sonymobile.com để biết thêm thông tin.

  Tất cả các hình ảnh minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả đúng phụ kiện thực.


  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!