# Rất tiếc, trang này không còn khả dụng nữa

Trang dịch vụ cập nhật Xperia không còn khả dụng nữa. Bạn có thể dùng ứng dụng Hỗ trợ trên thiết bị của bạn để kiểm tra trạng thái cập nhật phần mềm.