account arrowhead-down arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right

  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình

  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.
  Cập nhật phần mềm Xperia. Ảnh nền về một người đàn ông đang cầm chiếc điện thoại thông minh Xperia.

  Cập nhật Xperia™ của bạn

  Cập nhật lên phần mềm mới nhất để thiết bị của bạn chạy nhanh hơn và trơn tru hơn. Đồng thời, đây cũng là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để giải quyết mọi sự cố hiệu suất tiềm ẩn.

  Nhập số IMEI cho thiết bị Xperia™ của bạn

  Để xem phiên bản, bản cập nhật phần mềm hiện tại và bản phát hành phần mềm sắp có, hãy nhập số IMEI thiết bị của bạn.

  IMEI không hợp lệ Rất tiếc, thông tin hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
  IMEI không hợp lệ Rất tiếc, thông tin hiện không có. Vui lòng thử lại sau.

  Hiện có bản cập nhật phần mềm mới!

  Thiết bị  đã được cập nhật!

  Bản phát hành:

  Đọc ghi chú phát hành

  Để cập nhật thiết bị Xperia™ của bạn, tìm và nhấn vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Cập nhật phần mềm. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn cũng có thể cập nhật cho máy tính bằng Xperia™ Companion.

  Tất cả nội dung cá nhân của bạn như ảnh và danh bạ sẽ vẫn khả dụng sau khi cập nhật.

  Lưu ý! Nếu bạn không có tối thiểu 500 MB bộ nhớ trong trống, thì phần mềm mới sẽ không hiển thị và có sẵn để cài đặt.

  Thông tin Android™ của tôi

  được phát hành cho .

  Hiện không có phiên bản Android™ mới nào được lên kế hoạch cho .

  Xin chúc mừng! sẽ được phát hành cho .

  Ngày phát hành chính xác có thể khác nhau đối với các quốc gia khác nhau.

  Ngay sau khi phiên bản Android™ mới có sẵn và sẵn sàng được cài đặt, thiết bị của bạn sẽ nhận được thông báo.

  Lưu ý! Nếu bạn không có tối thiểu 500 MB bộ nhớ trong trống, thiết bị của bạn sẽ không nhận được thông báo khi có phần mềm mới.

  Đây là thông tin duy nhất về có sẵn từ Sony Mobile.

  Hiện có bản cập nhật phần mềm mới!

  Thiết bị  đã được cập nhật!

  Bản phát hành:

  Đọc ghi chú phát hành

  Để cập nhật thiết bị Xperia™ của bạn, tìm và nhấn vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Cập nhật phần mềm. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn cũng có thể cập nhật cho máy tính bằng Xperia™ Companion.

  Tất cả nội dung cá nhân của bạn như ảnh và danh bạ sẽ vẫn khả dụng sau khi cập nhật.

  Lưu ý! Nếu bạn không có tối thiểu 500 MB bộ nhớ trong trống, thì phần mềm mới sẽ không hiển thị và có sẵn để cài đặt.

  Thông tin Android™ của tôi

  được phát hành cho .

  Hiện không có phiên bản Android™ mới nào được lên kế hoạch cho .

  Tính sẵn có của bản cập nhật phần mềm phụ thuộc vào quốc gia và/hoặc nhà cung cấp của bạn.

  Nếu và khi phiên bản Android™ mới có sẵn và sẵn sàng được cài đặt, thiết bị của bạn sẽ nhận được thông báo.

  Đây là thông tin duy nhất về có sẵn từ Sony Mobile.