# Rất tiếc, trang này không còn khả dụng nữa

Trang dịch vụ sửa chữa Xperia không còn khả dụng nữa. Hãy truy cập trang hỗ trợ của Sony Electronics để liên hệ và gửi câu hỏi sửa chữa của bạn.