account arrowhead-down arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right

  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình

  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.
  Hỗ trợ của Sony Mobile – Trang chủ. Ảnh nền hiển thị điện thoại thông minh Xperia™, tập bản đồ và bút.

  Chào mừng bạn đến với Hỗ trợ

  Tìm sản phẩm của bạn bên dưới và nhận trợ giúp phù hợp. Hoặc kiểm tra Xperia Care tổng quan về hỗ trợ.

  Tìm sản phẩm của bạn

  Tìm sản phẩm của bạn

  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy