account arrowhead-down arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right

  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình

  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.
  Hỗ trợ của Sony Mobile – Trang chủ. Ảnh nền hiển thị điện thoại thông minh Xperia™, tập bản đồ và bút.

  Chào mừng bạn đến với Hỗ trợ

  Tìm sản phẩm của bạn bên dưới và nhận trợ giúp phù hợp. Hoặc kiểm tra Xperia™ Care tổng quan về hỗ trợ.

  Tìm sản phẩm của bạn

  Tìm sản phẩm của bạn

  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy