# ขออภัย หน้านี้ไม่สามารถเข้าได้แล้ว

หน้าบริการอัปเดต Xperia ไม่สามารถเข้าได้แล้ว คุณสามารถใช้แอปการสนับสนุนบนอุปกรณ์เพื่อดูสถานะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้