account arrowhead-down arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right

  โปรดช่วยปรับปรุงเว็บของเรา

  ตอบคำถามสั้นๆ เพียงไม่กี่ข้อเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ
  การสนับสนุนของ Sony Mobile - หน้าหลัก ภาพพื้นหลังรูปสมาร์ทโฟน Xperia™ แผนที่ และปากกา

  ขอต้อนรับเข้าสู่การสนับสนุน

  ค้นหาผลิตภัณฑ์ด้านล่างและรับการสนับสนุนแบบส่วนตัว หรือดู Xperia Care ภาพรวมการสนับสนุน

  ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ

  ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ

  จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น
  จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น
  จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น
  จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น