account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

  Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

  Om företaget använder ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till företagskontots e-postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter konfigurationen kan du hitta din information i apparna Mejl, Kalender och Kontakter.

  Note

  Om du har konfigurerat ett Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto (EAS) på Xperia™-enheten kan EAS-säkerhetsinställningarna begränsa vilken typ av låsskärm du kan använda, till exempel endast PIN-kod eller lösenord. Det här händer om nätverksadministratören av säkerhetsskäl ställer in en särskild typ av låsskärm för samtliga EAS-konton i företaget. Kontakta nätverksadministratören på ditt företag om du vill veta vilka nätverkssäkerhetsprinciper som används för mobila enheter. Fingeravtrycksfunktionen kan inte användas i USA.

  Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto > Exchange ActiveSync.
  3. Ange din e-postadress och ditt lösenord för företaget.
  4. Tryck på NÄSTA. Om det misslyckas kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan trycka på NÄSTA.
  5. Tryck på OK om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
  6. Välj en synkroniseringsmetod, ett synkroniseringsintervall och vilka data du vill synkronisera med enheten.
  7. Tryck på NÄSTA och välj hur du vill aviseras när du får nya e-postmeddelanden.
  8. Tryck på NÄSTA, skriv ett namn för företagskontot och tryck på Avsluta konfigurationen.
  9. Om du uppmanas att göra det aktiverar du enhetsadministratören så att företagsservern kan ställa in vissa säkerhetsregler, t.ex. för att inaktivera röstinspelning och använda lagringskryptering.

  Ändra inställningarna för ett EAS-konto

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck till på Mejl och sedan Icn sony key menu.
  3. Tryck till på Inställningar, välj ett EAS-konto och ändra sedan inställningarna för EAS-kontot som du vill.

  Ange ett synkroniseringsintervall för ett EAS-konto

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Mejl och sedan på Icn sony key menu.
  3. Tryck på Inställningar och välj ett EAS-konto.
  4. Tryck på Kontrollfrekvens.
  5. Under Inställningar - lågbelastningstid trycker du till på Intervall för kontroll och väljer ett intervallalternativ.

  Ta bort ett EAS-konto

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal > Inställningar > Konton och synkronisering.
  2. Tryck på Exchange ActiveSync och välj det EAS-konto som du vill ta bort.
  3. Tryck på Icn sony key menu och sedan på Ta bort konto.
  4. Tryck på TA BORT KONTO igen för att bekräfta.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.