account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Ta emot samtal

Om du får ett inkommande samtal medan enheten står i energisparläge eller när skärmen är låst, öppnas telefonprogrammet i helskärmsformat. Om du får ett inkommande samtal medan skärmen är aktiv visas det inkommande samtalet som en avisering, dvs. i ett minimerat fönster som svävar ovanpå den öppna skärmen. När det kommer en sådan avisering kan du välja att svara på samtalet och öppna skärmen för telefonprogrammet eller avvisa samtalet och stanna kvar på den aktuella skärmen.

Besvara ett inkommande samtal när skärmen är inaktiv

 • Dra Icn sony call slider answer åt höger.

Så besvarar du ett inkommande samtal när skärmen är aktiv

 • Tryck till på SVARA i aviseringsmeddelandet högst upp på skärmen.

Tip

Istället för att svara på samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att trycka till på den övre delen av fönstret med aviseringsmeddelandet. På det här sättet får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande eller vidarekoppla samtalet till telefonsvararen.

Avvisa ett inkommande samtal när skärmen är inaktiv

 • Dra Icn sony call slider dismiss åt vänster.

Avvisa ett inkommande samtal när skärmen är aktiv

 • När ett samtal kommer in trycker du på AVVISA i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen.

Tip

Istället för att avvisa samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att trycka på fönstret med aviseringsmeddelandet. Då får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande eller vidarekoppla samtalet till telefonsvararen.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

 • Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Använda telefonsvararen

Du kan låta telefonsvararprogrammet i enheten besvara samtal när du är upptagen eller missar ett samtal. Du kan aktivera den automatiska svarfunktionen och bestämma hur många sekunder det ska gå innan samtalet besvaras automatiskt. Du kan också manuellt dirigera samtal till telefonsvararen när du är för upptagen för att besvara dem. Du kan öppna meddelanden som lämnats på telefonsvararen direkt från enheten.

Note

Innan du använder telefonsvararen måste du spela in ett hälsningsmeddelande.

Spela in en hälsning på telefonsvararen

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta upp och tryck på Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare > Hälsningar.
 3. Tryck till på Spela in ny hälsning och följ instruktionerna som visas på skärmen.

Aktivera eller inaktivera automatiska svar

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta reda på och tryck på Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare.
 3. Tryck på skjutreglaget Telefonsvarare.

Ange en tidsfördröjning för automatiskt svar

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta upp och tryck på Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare.
 3. Tryck på Svara efter.
 4. Justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
 5. Tryck på Klar.

Vidarekoppla ett inkommande samtal till telefonsvararen

 • När du får ett samtal trycker du på Svarsalternativ och väljer sedan Avvisa med telefonsvarare.

Tip

När du tar emot ett samtal kan du också välja att vänta tills den förinställda tidsfördröjningen är slut så att telefonsvararen tar samtalet automatiskt.

Lyssna på meddelanden på telefonsvararen

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta upp och tryck på Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare > Meddelanden.
 3. Välj det röstmeddelande du vill lyssna på.

Tip

Du kan även lyssna på meddelanden på telefonsvararen direkt från samtalsloggen genom att trycka till på Icn sony play voice message.

Avvisa ett samtal med ett SMS

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat SMS. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas i meddelandekonversationen med kontakten.

Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller så kan du skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att redigera de fördefinierade meddelandena.

Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är inaktiv

 1. Tryck på SVARSALTERNATIV vid ett inkommande samtal.
 2. Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på Skriv nytt meddelande.

Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är aktiv

 1. När ett du får ett samtal trycker du på aviseringsfönstret där telefonnumret eller kontaktens namn visas.
 2. Tryck på SVARSALTERNATIV.
 3. Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på Skriv nytt meddelande.

Avvisa ett andra samtal med ett SMS

 1. När du hör upprepade pipljud under ett samtal trycker du på Svarsalternativ.
 2. Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på Skriv nytt meddelande.

Redigera det SMS som används för att avvisa ett samtal

 1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Tryck på Inställningar > Samtal > Avvisa samtal med meddelande.
 3. Tryck på meddelandet som du vill redigera och utför önskade ändringar.
 4. Tryck på OK.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.