account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Kontrollera dataanvändning

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller ‎Wi-Fi‎ -anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

Note

Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, dvs den primära användaren, justera inställningarna för dataanvändning. Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

Minska dataanvändningen

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta reda på och tryck på Inställningar > Dataanvändning > Databesparing.
 3. Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

Slå på eller stänga av datatrafik

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta reda på och tryck på Inställningar > Dataanvändning.
 3. Slå på eller stäng av datatrafik genom att trycka på skjutreglaget Mobildatatrafik.

Tip

När datatrafik är avstängt kan enheten ändå upprätta ‎Wi-Fi‎ - och Bluetooth®-anslutningar.

Ställa in en varning om dataanvändning

 1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
 2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta reda på och tryck på Inställningar > Dataanvändning > Faktureringsperiod.
 4. Om du vill ställa in varningsnivån trycker du på Datavarning, anger önskad datagräns och trycker på STÄLL IN. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik når den inställda nivån.

Ange en gräns för mobildata

 1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
 2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta reda på och tryck på Inställningar > Dataanvändning.
 4. Tryck på skjutreglaget vid Ange datagräns.

Note

När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av automatiskt.

Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

 1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Tryck på Inställningar > Appar.
 3. Tryck på den app du vill kontrollera och sedan på Dataanvändning.

Tip

Prestanda för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

Kontrollera din dataanvändning

 1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Tryck på Inställningar > Dataanvändning.
 3. Om du vill visa information om mängden data som överförs via mobildataanslutning trycker du på Användning av mobildata.
 4. Om du vill visa information om mängden data som överförs via ‎Wi-Fi‎ -anslutning trycker du på Dataanvändning via Wi-Fi.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.