account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Trådlös Bluetooth®-teknik

Med Bluetooth®-funktionen kan du skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter och ansluta till handsfreetillbehör. Bluetooth®-anslutning fungerar bäst inom tio meters omkrets utan stora föremål i vägen. I vissa fall måste du parkoppla din enhet manuellt till andra Bluetooth®-enheter.

Note

Om och hur väl Bluetooth®-enheter fungerar med varandra kan variera.

Tip

Om du använder en enhet med flera användare kan alla användare ändra Bluetooth®-inställningarna och ändringarna påverkar då alla användare.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth®-funktionen

 1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Tryck till på Inställningar > Bluetooth.
 3. Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Bluetooth.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

 1. Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad.
 2. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Tryck till på Inställningar > Bluetooth.
 4. Tryck på Icn sony key menu > Byt namn på den här enheten.
 5. Skriv in ett namn på enheten.
 6. Tryck på BYT NAMN.

Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

Du kan parkoppla enheten till en annan enhet, exempelvis ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och spela upp musik från enheten på de andra enheterna.

När du parkopplar enheten till en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet första gången kanske du måste ange en sifferkod. Enheten försöker automatiskt med den allmänna sifferkoden 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken till den andra Bluetooth®-enheten om hur du hittar sifferkoden till den enheten. Du behöver inte ange sifferkoden nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

Note

Med en del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, måste du både parkoppla och sedan ansluta till den andra enheten.

Tip

Enheten kan vara parkopplad till flera Bluetooth®-enheter samtidigt men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

 1. Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth®-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
 2. Gå till din enhets Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
 3. Tryck till på Inställningar > Bluetooth.
 4. Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Bluetooth. En lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
 5. Tryck på den Bluetooth®-enhet du vill parkoppla.
 6. Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

 1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Tryck till på Inställningar > Bluetooth.
 3. Tryck på den Bluetooth®-enhet du vill ansluta till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet

 1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta reda på och tryck på Inställningar > Bluetooth.
 3. Under Parkopplade enheter trycker du till på Icn sony menu settings bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
 4. Tryck på GLÖM.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-teknik till att dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:
 • Foton och videoklipp
 • Musik och andra ljudfiler
 • Webbsidor

Skicka innehåll via Bluetooth®

 1. Mottagande enhet: Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
 2. Sändande enhet: Öppna appen som innehåller objektet som du vill skicka och leta fram det.
 3. Beroende på appen och vad det är du vill skicka måste du kanske exempelvis hålla objektet intryckt, öppna det och trycka på Icn sony home tap app share.
 4. Välj Bluetooth.
 5. Starta Bluetooth® om du uppmanas att göra det.
 6. Tryck på namnet på den mottagande enheten.
 7. Mottagande enhet: Acceptera anslutningen om du uppmanas att göra det.
 8. Sändande enhet: Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.
 9. Mottagande enhet: Acceptera det inkommande innehållet.

Ta emot objekt via Bluetooth®

 1. Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
 2. Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
 3. Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
 4. När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
 5. Tryck till på Godkänn för att starta filöverföringen.
 6. Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
 7. Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

 1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Tryck till på Inställningar > Bluetooth.
 3. Tryck till på Icn sony key menu och välj Visa mottagna filer.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.