account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

  Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. en TV eller dator. Enheterna måste vara anslutna till samma trådlösa nätverk, och det kan vara TV-apparater eller högtalare från Sony eller produkter som är DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

  När du har konfigurerat delning av media mellan enheter kan du till exempel i din enhet lyssna på musikfiler som finns lagrade på datorn och på en storbilds-TV visa foton som har tagits med kameran i enheten.

  Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

  När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nätverk. Serverenheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma ‎Wi-Fi‎ -nät som enheten.

  Använda enheten till att spela upp en låt som finns på en annan enhet

  1. Kontrollera att enheten som du vill dela filer med är ansluten till samma ‎Wi-Fi‎ -nätverk som din enhet.
  2. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app music player.
  3. Tryck på Icn sony app calendar l och sedan på Hemnätverk.
  4. Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
  5. Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. När låten valts spelas den upp automatiskt.

  Spela upp en delad video på enheten

  1. Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma ‎Wi-Fi‎ -nätverk som din enhet.
  2. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och leta sedan reda på och tryck på Icn sony app movies eller Icn sony app gallery.
  3. Tryck på Icn sony app calendar l och sedan på Hemnätverk.
  4. Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
  5. Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.

  Visa ett delat foto på enheten

  1. Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma ‎Wi-Fi‎ -nätverk som din enhet.
  2. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app gallery.
  3. Tryck på Icn sony app calendar l och sedan på Hemnätverk.
  4. Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
  5. Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

  Spela upp filer från din enhet på DLNA Certified™-enheter

  Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet. Din enhet fungerar som en medieserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.

  Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

  1. Anslut enheten till ett ‎Wi-Fi‎ -nätverk.
  2. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och tryck sedan på Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver.
  3. Tryck på skjutreglaget vid Dela media.
  4. Använd din dator eller andra DLNA™-klientenheter på samma ‎Wi-Fi‎ -nätverk för att ansluta till din enhet.
  5. En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in behörigheter för varje klientenhet som försöker få tillgång till din enhet.

  Note

  Stegen för att få åtkomst till media på din enhet med en DLNA™-klient varierar mellan olika klientenheter. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten inte kan kommas åt från en klient i nätverket kontrollerar du att ditt ‎Wi-Fi‎ -nätverk fungerar.

  Tip

  Du kan även öppna Medieserver-menyn från vissa appar, t.ex. Musik, Album eller Video genom att dra den vänstra kanten av appens startskärm åt höger och sedan trycka på Inställningar > Medieserver.

  Sluta dela filer med andra enheter i hemnätet

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck till på Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver.
  3. Tryck på skjutreglaget Dela media.

  Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck till på Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver.
  3. Välj en enhet från Väntande enheter-listan.
  4. Välj åtkomstbehörighetsnivå.

  Ändra namnet på en registrerad enhet

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck till på Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver.
  3. Välj en enhet i listan med Registrerade enheter, välj sedan Ändra namn.
  4. Ange ett nytt namn för klientenheten och tryck på OK.

  Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck till på Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver.
  3. Välj en enhet från Registrerade enheter-listan.
  4. Tryck på Ändra åtkomstnivå och välj ett alternativ.

  Få hjälp med att dela innehåll med andra DLNA Certified™-enheter

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck till på Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver.
  3. Tryck till på Icn sony key menu och sedan på Hjälp.

  Visa filerna på en annan enhet med Cast

  Med DLNA™-teknologi kan du flytta medieinnehåll från din enhet till en annan enhet som är ansluten till samma ‎Wi-Fi‎ -nät. Den mottagande enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet och spela upp innehåll som mottagits från din enhet. En tv med stöd för DLNA™ eller en dator som kör Windows® 7 eller senare är exempel på DMR-enheter.

  Tip

  Stegen för att spela upp delad media kan variera beroende på klientenheten. Se användarhandboken för DMR-enheten om du vill ha mer information.

  Note

  Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-enhet med DLNA™-teknologi.

  Visa foton och videor på en klientenhet med Cast

  1. Se till att du har konfigurerat DMR- eller DLNA™-klientenheten korrekt och att den är ansluten till samma ‎Wi-Fi‎ -nät som din enhet.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  3. Tryck till på Album.
  4. Bläddra till och öppna foton eller video som du vill visa.
  5. Svep nedåt på statusfältet med två fingrar. Tryck sedan på Icn sony cast och välj den enhet som du vill dela ditt innehåll med.
  6. För att sluta dela fotot eller videon med klientenheten trycker du på Icn sony cast och väljer Sluta casta.

  Tip

  Du kan även se Google Cast-enheter i listan när du trycker på Icn sony cast.

  Spela upp musikspår på en klientenhet med hjälp av Cast

  1. Se till att du har konfigurerat DMR- eller DLNA™-klientenheten korrekt och att den är ansluten till samma ‎Wi-Fi‎ -nät som din enhet.
  2. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app music player.
  3. Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck på den.
  4. Tryck på Icn sony cast och välj en klientenhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt upp på den enhet du har valt.
  5. Koppla från klientenheten genom att trycka till på Icn sony cast och sedan välja Sluta casta.

  Tip

  Du kan även se Google Cast-enheter i listan när du trycker på Icn sony cast.

  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.