account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Säkerhetskopiera och återställa innehåll

  Generellt bör du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart i telefonens internminne. Om enheten tappas bort, blir stulen eller går sönder kan det vara omöjligt att få tillbaka innehållet på internminnet. Vi rekommenderar att du använder programvaran Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera innehållet i enheten på en extern enhet. Den här metoden rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i telefonen till en nyare version av Android.

  Vi rekommenderar att du kör appen innan du återställer fabriksinställningarna. Med den här appen kan du säkerhetskopiera data till ett onlinekonto, ett SD-kort eller till ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten med en USB-värdadapter.

  Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram.

  Säkerhetskopiera data på en dator

  Använd Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC- eller Apple® Mac®-dator. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:
  • Kontakter
  • Kalender
  • Inställningar och bokmärken
  • Mediefiler som musik och videor
  • Foton och bilder

  Säkerhetskopiera data med hjälp av en dator

  1. Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
  2. Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget Överföring av filer (MTP) i enheten.
  3. Klicka på Säkerhetskopiering på startskärmen för Xperia™ Companion.
  4. Följ anvisningarna på skärmen för säkerhetskopiering av data från enheten.

  Note

  Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

  Återställa data med en dator

  1. Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
  2. Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget Överföring av filer (MTP) i enheten.
  3. Klicka på Återställ på startskärmen för Xperia™ Companion.
  4. Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och klicka sedan på Nästa och följ instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.

  Note

  Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

  Säkerhetskopiera data med appen Xperia™ säkerhetskopiering och återställning

  Med appen Xperia™ säkerhetskopiering och återställning kan du säkerhetskopiera data online eller skapa en lokal säkerhetskopia. Du kan till exempel säkerhetskopiera data manuellt eller aktivera den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen för att regelbundet spara data.

  Vi rekommenderar att du kör appen innan du återställer fabriksinställningarna. Med den här appen kan du säkerhetskopiera följande datatyper till ett onlinekonto, ett SD-kort eller till ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten via USB-värdadaptern:

  • Bokmärken
  • Kontakter
  • Kalenderdata
  • E-postkonton
  • ‎Wi-Fi‎-nätverk
  • Enhetsinställningar
  • Appar
  • Xperia™-startskärmens layout

  Säkerhetskopiera innehåll till ett onlinekonto för tjänsten Xperia™ säkerhetskopiering och återställning

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
  2. Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  3. Tryck på Auto. säkerhetskopiering och sedan på på/av-växlingsknappen om du vill aktivera funktionen för automatisk säkerhetskopiering.
  4. Om du vill aktivera den manuella säkerhetskopieringsfunktionen trycker du på Mer > Manuell säkerhetskopiering.
  5. Om du har aktiverat den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen trycker du på Onlinekonto under Välj lagring.
  6. Läs villkoren och om du accepterar trycker du på Jag instämmer och följer sedan anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Google™-konto.
  7. Om den manuella säkerhetskopieringsfunktionen är aktiverad trycker du på Välj lagring > Onlinekonto under Var du kan lagra filer.
  8. Välj vilka data som du vill säkerhetskopiera.
  9. Om den manuella säkerhetskopieringsfunktionen är aktiverad trycker du på Säkerhetskopiera.

  Ställa in den automatiska funktionen för säkerhetskopiering

  1. Om du säkerhetskopierar innehåll till en USB-lagringsenhet kontrollerar du att lagringsenheten är ansluten till enheten med USB-värdadaptern. Kontrollera att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten om du säkerhetskopierar till ett SD-kort.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
  3. Leta upp och tryck på Säkerhetskopiera och återställ.
  4. Aktivera funktionen för automatisk säkerhetskopiering genom att dra skjutreglaget Auto. säkerhetskopiering åt höger.
  5. Tryck på Auto. säkerhetskopiering igen och välj sedan säkerhetskopieringsfrekvens, var du vill spara säkerhetskopiorna och vilka typer av data du vill säkerhetskopiera.
  6. Spara dina inställningar genom att trycka till på Icn sony key and back.

  Säkerhetskopiera manuellt

  1. Om du säkerhetskopierar innehåll till en USB-lagringsenhet kontrollerar du att lagringsenheten är ansluten till enheten med USB-värdadaptern. Om du säkerhetskopierar till ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet sitter som det ska i enheten.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
  3. Leta upp och tryck på Säkerhetskopiera och återställ.
  4. Tryck till på Manuell säkerhetskopiering och välj sedan en destination för säkerhetskopian och de datatyper som du vill säkerhetskopiera.
  5. Tryck på Backup.
  6. Tryck på Slutför när data har säkerhetskopierats.

  Redigera en säkerhetskopia

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
  2. Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  3. Tryck på Mer under Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™.
  4. Tryck på Redigera säkerhetskopia och välj sedan källan till säkerhetskopian och de datatyper som du vill radera.
  5. Tryck på Ta bort data.
  6. Tryck på OK för att bekräfta.
  7. Tryck på Slutför när data har raderats.

  Återställa säkerhetskopierat innehåll

  1. Om du återställer innehåll från en USB-lagringsenhet kontrollerar du att lagringsenheten är ansluten till enheten med USB-värdadaptern. Om du återställer innehåll från ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det ska i enheten.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
  3. Leta upp och tryck på Säkerhetskopiera och återställ.
  4. Tryck till på Återställ data och välj sedan återställningskälla och de datatyper som du vill återställa.
  5. Tryck på Återställ data.
  6. Tryck till på Slutför när innehållet har återställts.

  Note

  Kom ihåg att alla ändringar som du gör i data och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia, inklusive program som du hämtar, tas bort under en återställningsprocedur.

  Säkerhetskopiera data med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram

  Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram. Du kan också aktivera den automatiska återställningsfunktionen om du vill återställa programdata och programinställningar när du installerar om ett program.

  Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

  • Appar
  • Bokmärken
  • ‎Wi-Fi‎-nätverk
  • Andra inställningar

  Säkerhetskopiera data till ett Google™-konto

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
  2. Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  3. Under Säkerhetskopiering och återställning för Google™ trycker du på Säkerhetskopiera mina data och sedan på skjutreglaget.

  Aktivera eller inaktivera automatisk återställning när du installerar om ett program

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
  2. Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  3. Tryck på skjutreglaget Automatisk återställning under Säkerhetskopiering och återställning för Google™.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.