account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket ström olika program och funktioner förbrukar. Energisparfunktionerna i bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig minska batteriförbrukningen, och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att minska batteriförbrukningen ännu mer när det behövs.

Energisparfunktionerna prioriterar ned vissa enhetsfunktioner som inte är nödvändiga, till exempel högkvalitativa bildprestanda, nätverksaktiviteter som platstjänster, programsynkronisering och ‎Wi-Fi‎ -sökning i bakgrunden. Om du inte vill att ett program ska påverkas kan du undanta det på menyn Batterioptimering. Telefonsamtal och SMS påverkas inte.

Note

Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga i enheten.

Visa batteriförbrukning, beräknad tid och energispartips

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
 2. Leta reda på och tryck på Inställningar > Batteri. En översikt visas med batteriprocentsats och beräknad batteritid.
 3. Om du trycker på VISA BATTERIANVÄNDNING visas en lista över funktioner och tjänster som har förbrukat batteri sedan senaste laddningen. Tryck på ett objekt om du vill ha information om hur du kan minska dess batteriförbrukning.

Visa appars batterianvändning

 1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
 2. Tryck till på Inställningar > Appar.
 3. Välj en app och avläs batterianvändningen under Batterianvändning.

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:
 • Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se Skärminställningar.
 • Stäng av Bluetooth®, ‎Wi-Fi‎ och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
 • Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med låg eller ingen nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar energi.
 • Använd ett ‎Wi-Fi‎ -nätverk istället för roaming när du är utomlands. Roaming söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste överföra med högre uteffekt, se Wi-Fi .
 • Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter, se Synkronisera med onlinekonton.
 • Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och se energispartipsen i enheten för dessa appar.
 • Ändra aviseringsnivån för en app, se Aviseringar.
 • Stäng av platsdelningen för en app, se Programinställningar.
 • Avinstallera appar du inte använder, se Programskärmen.
 • Använd en handsfree-enhet i original från Sony™ för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batterikraft än enhetens högtalare.
 • Starta om enheten då och då.

Batterioptimering

Batterioptimering är ett praktiskt inbyggt läge som förlänger batteriets livslängd avsevärt genom att minska batterianvändningen när du inte använder enheten eller vissa appar.

Detta åstadkoms genom att nätverksaktiviteter som drar på batteriet, t.ex. platstjänster, synkronisering och ‎Wi-Fi‎ ‎bakgrundsskanning avbryts när du inte har använt enheten på länge.

Telefonsamtal och SMS påverkas inte.

Batterioptimering kan inte inaktiveras, men du kan göra undantag för vissa appar.

Göra specifika appar undantagna från batterioptimering

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
 2. Tryck till på Inställningar > Batteri.
 3. Tryck på Icn sony key menu och välj Batterioptimering. En lista över appar som inte är optimerade visas.
 4. För att lägga till eller ta bort appar från listan trycker du på Appar och markerar eller avmarkerar appar från listan för att redigera dess optimeringsinställningar.
 5. Listan över appar som inte optimeras uppdateras enligt dina inställningar.

Tip

Du kan även konfigurera BatterioptimeringAppar-menyn genom att trycka på Icn sony menu settings.

Energisparlägen

Du kan välja mellan flera energisparlägen om du vill att batteriet ska räcka längre:

STAMINA-läge
Beroende på STAMINA-nivå begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft. Dessa inkluderar renderingsprestanda, animeringar, skärmens ljusstyrka, bildförbättring, synkronisering av appdata i bakgrunden, vibrationer (utom för inkommande samtal), direktuppspelning och GPS (medan skärmen är avstängd). Icn sony stat stamina on visas i statusfältet.

Aktivera eller inaktivera STAMINA-läget

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
 2. Leta reda på och tryck på Inställningar > Batteri.
 3. Tryck på STAMINA-läge och tryck på skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen. När STAMINA-läget är aktiverat kan du välja ytterligare alternativ. Du kan till exempel ställa in procentsatsen för automatisk start enligt önskemål.

Tip

Du kan undanta program från att optimeras i STAMINA-läget på menyn Batterioptimering.

Aktivera Ultra STAMINA-läget

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony and app tray tablet.
 2. Leta reda på och tryck på Inställningar > Batteri.
 3. Tryck på Ultra STAMINA-läget och sedan på Aktivera.
 4. Bekräfta för att aktivera.

Note

Det går inte att undanta program från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.

Inaktivera Ultra STAMINA-läget

 1. Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
 2. Tryck på Inaktivera Ultra STAMINA-läget.
 3. Tryck på OK.

Note

Om du inaktiverar Ultra STAMINA-läget, så startas enheten om.

Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.