account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Kontrollera dataanvändning

  Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller ‎Wi-Fi‎-anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

  Note

  Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, dvs den primära användaren, justera inställningarna för dataanvändning. Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

  Slå på eller stänga av datatrafik

  1. Gå till Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  2. Leta reda på och tryck till på Inställningar > Dataanvändning.
  3. Dra reglaget bredvid Mobildatatrafik för att slå på eller stänga av trafik.

  Tip

  När datatrafik är avstängd kan enheten ändå upprätta ‎Wi-Fi‎-, NFC- och Bluetooth®-anslutningar.

  Ställa in varning beträffande dataanvändning

  1. Kontrollera att du har aktiverat mobildatatrafik.
  2. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  3. Hitta och tryck till på Inställningar > Dataanvändning.
  4. För att ställa in varningsnivån drar du varningslinjen till det önskade värdet. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

  Ange en gräns för mobildataanvändning

  1. Kontrollera att mobildatatrafiken är aktiverad.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  3. Leta upp och tryck på Inställningar > Dataanvändning.
  4. Dra skjutreglaget bredvid Ställa in gräns för mobildata åt höger och tryck sedan på OK.
  5. Du anger gränsen för mobildataanvändning genom att dra datagränsen till önskat värde.

  Note

  När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av automatiskt.

  Kontrollera enskilda programs dataanvändning

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Leta upp och tryck på Inställningar > Dataanvändning.
  3. Tryck på det program som du vill kontrollera, dra skjutreglaget bredvid Begränsa appbakgrundsdata åt höger och tryck på OK.
  4. Om du vill granska programmets mer specifika inställningar (om sådana finns) trycker du till på Appinställningar och utför önskade ändringar.

  Tip

  Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för dataanvändning.

  Kontrollera din dataanvändning

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck på Inställningar > Dataanvändning.
  3. Tryck på Icn sony key menu och sedan på Visa Wi-Fi.
  4. Om du vill se information om mängden data som överförs via ‎Wi-Fi‎ trycker du på fliken Wi-Fi.
  5. Om du vill visa information om mängden data som överförs via mobil dataanslutning trycker du på fliken Mobilt.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Close Stäng
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.