account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

  Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. en TV eller dator. Dessa enheter måste finnas i samma trådlösa nätverk och kan vara TV-apparater eller högtalare från Sony eller produkter som är DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

  När du har konfigurerat delning av media mellan enheter kan du till exempel lyssna på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.

  Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

  När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät. Serverenheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma ‎Wi-Fi®‎-nät som enheten.

  Spela upp ett delat musikspår på enheten

  1. Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma ‎Wi-Fi®‎-nät som din enhet.
  2. Utgå från Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och leta sedan reda på och tryck till på Icn sony app music player.
  3. Dra den vänstra kanten av startskärmen för musik till höger och tryck till på Hemnätverk.
  4. Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
  5. Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. När låten valts spelas den upp automatiskt.

  Spela upp en delad video på enheten

  1. Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma ‎Wi-Fi®‎-nät som din enhet.
  2. Gå till Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och leta upp och tryck till på Video.
  3. Dra den vänstra kanten av startskärmen för video till höger och tryck på Enheter.
  4. Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
  5. Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.

  Visa ett delat foto på enheten

  1. Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma ‎Wi-Fi®‎-nät som din enhet.
  2. Utgå från din Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och leta reda på och tryck till på Album.
  3. Dra den vänstra kanten av startskärmen för Album åt höger och tryck till på Enheter.
  4. Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
  5. Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

  Spela upp filer från din enhet på DLNA Certified™-enheter

  Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet. Din enhet fungerar som en medieserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.

  Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

  1. Anslut enheten till ett ‎Wi-Fi®‎-nät.
  2. Utgå från Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och leta sedan reda på och tryck till på Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.
  3. Dra skjutreglaget bredvid Dela media åt höger.
  4. Använd din dator eller andra DLNA™-klientenheter på samma ‎Wi-Fi®‎-nät för att ansluta till din enhet.
  5. En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in behörigheter för varje klientenhet som försöker få tillgång till din enhet.

  Note

  Stegen för att få åtkomst till media på din enhet med en DLNA™-klient varierar mellan olika klientenheter. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten in kan kommas åt från en klient på nätet kontrollerar du att ditt ‎Wi-Fi®‎-nät fungerar.

  Tip

  Du kan också öppna Medieserver-menyn i musikappen genom att dra den vänstra kanten av startskärmen för musik till höger och trycka till på Inställningar > Medieserver.

  Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

  1. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.
  3. Dra skjutreglaget bredvid Dela media åt vänster.

  Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

  1. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.
  3. Välj en enhet från Väntande enheter-listan.
  4. Välj åtkomstbehörighetsnivå.

  Ändra namnet på en registrerad enhet

  1. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.
  3. Välj en enhet i listan med Registrerade enheter, välj sedan Ändra namn.
  4. Skriv in ett nytt namn för enheten.

  Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

  1. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.
  3. Välj en enhet från Registrerade enheter-listan.
  4. Tryck till på Ändra åtkomstnivå och välj ett alternativ.

  Få hjälp med att dela innehåll med andra DLNA Certified™-enheter

  1. Utgå från Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  2. Leta reda och tryck till på Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.
  3. Tryck till på Icn sony key menu och sedan på Hjälp.

  Visa filerna på en annan enhet med Throw

  Med DLNA™-teknologi kan du använda push- eller ”Throw”-teknik för att flytta mediainnehåll från din enhet till en annan enhet som är ansluten till samma ‎Wi-Fi®‎-nät. Den mottagande enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer), och spela upp innehåll som mottagits från din enhet. En TV som stöder DLNA™ eller en persondator med Windows® 7 eller senare är exempel på DMR-enheter.

  Note

  Stegen för att spela upp delade media kan variera beroende på klientenheten. Se användarhandboken för DMR-enheten för mer information.

  Note

  Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-enhet med DLNA™-teknologi.

  Visa foton och videor på en klientenhet med Throw

  1. Se till att du har konfigurerat DMR- eller DLNA™-klientenheten korrekt och att den är ansluten till samma ‎Wi-Fi®‎-nät som din enhet.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  3. Leta upp och tryck på Album.
  4. Bläddra till och öppna fotona eller videoklippen som du vill visa.
  5. Tryck på skärmen för att visa verktygsfältet, tryck sedan på Icn connected device playon och välj den enhet som du vill dela ditt innehåll med.
  6. För att avsluta att dela fotot eller videon med en klientenhet, tryck på Icn sony actionmenu playon connected och välj Koppla från.

  Tip

  Du kan även dela en video från programmet Video på enheten genom att trycka på videon och sedan trycka på Icn connected device playon.

  Spela upp musikspår på en klientenhet med hjälp av Throw

  1. Se till att du har konfigurerat DMR- eller DLNA™-klientenheten korrekt och att den är ansluten till samma ‎Wi-Fi®‎-nätverk som enheten.
  2. Utgå från Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och leta sedan reda på och tryck till på Icn sony app music player.
  3. Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.
  4. Tryck till på Icn connected device playon och välj en klientenhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt upp på den enhet du har valt.
  5. Koppla från klientenheten genom att trycka till på Icn sony actionmenu playon connected.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.