account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Batteri- och energihantering

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket energi olika appar och funktioner förbrukar. Du kan även använda Batterivård för att öka batterilivslängden. Energisparfunktionerna i bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig att minska batteriförbrukningen, och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att minska batteriförbrukningen ännu mer vid behov.

Energisparfunktionerna prioriterar ned vissa enhetsfunktioner som inte är nödvändiga. Om du inte vill att en app ska påverkas kan du undanta den via menyn Undantag för energisparande. Telefonsamtal och SMS påverkas inte.

OBS!

 • Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga på enheten.

Granska batteriförbrukningen

 1. Tryck på Inställningar > Batteri för att visa beräknad kvarvarande batterinivå i procent och batteritid.
 2. Tryck på Avancerat för mer information om batterianvändning.

Visa appars batteriförbrukning

 1. Tryck på Inställningar > Appar och aviseringar.
 2. Välj en app och se dess batteriförbrukning under Batteri.

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

 • Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se Skärminställningar.
 • Stäng av Bluetooth, Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
 • Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med dålig eller ingen täckning. I annat fall söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk och detta drar energi.
 • Använd ett Wi-Fi-nätverk i stället för roaming när du är utomlands. Roaming söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste sända med högre uteffekt, se Wi-Fi_WLAN .
 • Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter, se Synkronisering med online-konton.
 • Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och använd energispartipsen som finns på enheten för dessa appar.
 • Ändra aviseringsnivån för en app, se Aviseringar.
 • Stäng av funktionen Aktiv låsskärm, se Inställningar för Aktiv låsskärm .
 • Inaktivera platsdelningsbehörigheten för en app, se Appinställningar.
 • Avinstallera appar som du inte använder, se Programskärmen.
 • Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batteri än enhetens högtalare.
 • Starta om enheten då och då.

Göra specifika appar undantagna från optimering

Du kan undanta appar från optimering.

 1. Tryck på Inställningar > Batteri.
 2. Tryck på (Menyikon) och välj Undantag för energisparande. En lista över appar som inte är optimerade visas.
 3. Om du vill lägga till eller ta bort appar från undantagslistan ska du trycka på APPAR och markera eller avmarkera appar i listan för att redigera deras undantagsinställningar.
 4. Listan över undantagna appar uppdateras enligt dina inställningar.

  Tips

  Du kan även konfigurera Undantag för energisparande från Inställningar > Appar och aviseringar > Avancerat > Särskild åtkomst för app > Strömsparfunktion.

STAMINA-läge

Beroende på STAMINA-nivån begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft. Det gäller exempelvis renderingsprestanda, animeringar, skärmens ljusstyrka, bildförbättring, synkronisering av appdata i bakgrunden, vibrationer utom för inkommande samtal, strömning och GPS medan skärmen är avstängd. (Ikon för STAMINA-läge) visas i statusfältet.

Tips

Enheten kommer att föreslå att du aktiverar STAMINA-läge om batteriet sannolikt kommer att ta slut innan nästa förväntade laddning. Tryck på Inställningar > Batteri > STAMINA-läge > Smart STAMINA-avisering och därefter på reglaget för att aktivera eller inaktivera denna funktion.

Aktivera eller inaktivera STAMINA-läge

 1. Tryck på Inställningar > Batteri.
 2. Tryck på STAMINA-läge och tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen. När STAMINA-läge är aktiverat kan du välja ytterligare alternativ. Du kan till exempel ställa in procentsatsen för automatisk start enligt dina önskemål.

Tips

Du kan undanta appar från att optimeras av STAMINA-läge i menyn Strömsparfunktion.

Ultra STAMINA-läget

Batteritiden förlängs avsevärt, men antalet tillgängliga appar begränsas och mobildata och Wi-Fi inaktiveras. Du har fortfarande tillgång till samtal och SMS. Startskärmen ändras och (Ikon för Ultra STAMINA-läge) visas i statusfältet.

OBS!

Om du delar en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att aktivera eller inaktivera Ultra STAMINA-läget.

Aktivera Ultra STAMINA-läget

 1. Tryck på Inställningar > Batteri.
 2. Tryck på Ultra STAMINA-läget och sedan på Aktivera.
 3. Tryck på OK.

OBS!

Det går inte att undanta appar från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.

Inaktivera Ultra STAMINA-läget

 1. Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen.
 2. Tryck på aviseringen Ultra STAMINA-läget är aktivt.
 3. Tryck på OK.

OBS!

Om Ultra STAMINA-läget inaktiveras startas enheten om.

Batterivård

Använd Batterivård för att öka batteriets livslängd. Funktionen registrerar dina laddningsvanor och beräknar start- och sluttid för din normala laddningsperiod. Laddningshastigheten regleras så att batteriet når 100 % precis innan du kopplar från laddaren.

OBS!

Batterivård reglerar inte laddningshastigheten förrän funktionen har identifierat en regelbunden laddningscykel på minst fyra timmar under en period på flera dagar.

Aktivera eller inaktivera Batterivård

 1. Tryck på Inställningar > Batteri > Batterivård.
 2. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Batterivård.

Tips

Inlärda mönster rörande den regelbundna laddningscykeln sparas av Batterivård. Även om funktionen har inaktiverats, så anpassar den sig till de inlärda mönstren när den aktiveras igen.

Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.