account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Volym, vibrationer and ljud

Volym och vibrationer kan ändras med antingen volymknapparna eller genom att ändra en inställning. Ljud och toner kan endast ändras via en inställning.

De valda inställningarna för volym, vibrationer and ljud kan åsidosättas av programinställningar.

Volym och vibrationer

Du kan ändra volymerna för ringsignaler, media, alarm och samtal. Du kan dessutom ange att enheten ska vibrera Ringer vibrate icon. Volymen för ringsignaler och aviseringar Sound on icon påverkar aviseringar, volymen för samtal call volume icon påverkar samtal och volymen för media Media volume icon påverkar musik, videoklipp, spel och andra media. Om du till exempel ändrar volymen medan du tittar på ett videoklipp ändras volymen för media. Volymen för alarm indikeras med Alarm notification icon.

Ändra volymen

 1. Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen. Detta ändrar volymen för media.
 2. För att ändra volymen för ringsignal, avisering eller alarm trycker du på Settings icon. Använd respektive skjutreglage för att justera volymen.

Tryck på en volymikon för att snabbt slå på eller stänga av volymen.

Aktivera vibrationsläget

 1. Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.
 2. Tryck på ikonen som visas ovanför skjutreglaget en eller flera gånger tills Ringer vibrate icon visas.

Aktivera ljud med vibrationer för inkommande samtal

 1. Tryck på Inställningar > Ljud.
 2. Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Vibrera också vid samtal.

Ljud och toner

Ställa in ringsignal

 1. Tryck på Inställningar > Ljud > Ringsignal.
 2. Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
 3. Välj ett alternativ från listan eller tryck på Lägg till ringsignal och välj en musikfil som är sparad på enheten.
 4. Bekräfta genom att trycka på OK.

Om du vill ange en specifik ringsignal för en kontakt, se Adding and editing contacts. Om du har dubbla SIM-kort kan du ställa in olika ringsignaler för varje SIM-kort.

Ställa in aviseringsljud

 1. Tryck på Inställningar > Ljud > Aviseringsljud.
 2. Välj ett ljud i listan eller välj Ingen för att stänga av alla aviseringsljud och ställa in att aviseringar endast ska vibrera.
 3. Om du vill välja en musikfil som är sparad på enheten trycker du på Lägg till ringsignal.
 4. Bekräfta genom att trycka på OK.

Du kan ändra appinställningarna för att tillåta ljud från en viss app även när aviseringsljudet är satt till Ingen . Se Notifications.

Aktivera eller inaktivera andra ljud och toner

 1. Tryck på Inställningar > Ljud > Avancerat.
 2. Aktivera eller inaktivera de olika ljuden och tonerna genom att trycka på skjutreglagen.

Dynamiska vibrationer

Funktionen Dynamiska vibrationer förhöjer medieupplevelsen genom att lägga till synkroniserade vibrationer när du tittar på video eller lyssnar på musik i enheten. Du kan läsa mer om funktionen i Inställningar > Ljud > Dynamiska vibrationer .

Dynamiska vibrationer stängs av automatiskt i följande fall:

 • Medievolymen ställs in på tyst.
 • Bakgrundsbelysningen är avstängd.
 • Enheten laddas trådlöst.
 • STAMINA-läge är aktiverat.

Dynamiska vibrationer fungerar inte med alla medieprogram.

Nivåer för Dynamiska vibrationer

Av

Inga vibrationer

Svaga

Mindre vibrationer

Normala

Måttliga vibrationer

Kraftiga

Mer vibrationer

Ändra inställningarna för Dynamiska vibrationer inom ett medieprogram

 1. Öppna önskat medieprogram, till exempel YouTube eller Album.
 2. Börja spela upp medieinnehållet.
 3. Tryck på volymknappen för att öppna volympanelen.
 4. Dra skjutreglaget för Dynamiska vibrationer för att ställa in önskad nivå för programmet.
 5. Inställningen för Dynamiska vibrationer sparas till nästa gång du använder programmet.

Om medievolymen är inställd på tyst vibrerar inte enheten.

Aktivera eller inaktivera Dynamiska vibrationer

 • Tryck på Inställningar > Ljud > Dynamiska vibrationer.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.