account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Starta om, återställa och reparera

  Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på vanligt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

  Du kan även återställa enhetens ursprungliga fabriksinställningar. Det kan vara nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Observera dock att om du vill behålla viktiga data måste du säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne. Mer information finns i avsnittet Säkerhetskopiera och återställa innehåll på en enhet.

  Om det inte går att slå på enheten eller om du vill återställa programvaran i den kan du reparera den med Xperia Companion. För mer information om hur du använder Xperia Companion, se Xperia Companion.

  Om du delar en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs. som primär användaren, för att kunna återställa de ursprungliga fabriksinställningarna på enheten.

  Starta om enheten

  Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.

  1. Håll in strömknappen Ikon för ström av/på.
  2. I menyn som öppnas trycker du på Starta om. Enheten startas om automatiskt.

  Tvinga fram omstart eller avstängning av enheten

  1. Håll ned knappen för volym upp och strömknappen Ikon för ström av/på i 6 sekunder.
  2. Enheten vibrerar en gång. Gör på följande sätt (beroende på om du vill tvinga fram omstart eller avstängning av enheten).
   • Om du vill tvinga fram omstart av enheten: Släpp knapparna. Enheten startas om.
   • Om du vill tvinga fram avstängning av enheten: Fortsätt att hålla in knapparna. Efter några sekunder vibrerar enheten tre gånger och stängs av.

  Göra en fabriksåterställning

  Avbryt inte en fabriksåterställning eftersom det kan skada enheten permanent.

  1. Säkerhetskopiera eventuella viktiga data som finns sparade i enhetens internminne på ett minneskort eller annat minne utanför enheten. Om du har krypterade filer på ett SD-kort bör du även avlägsna krypteringen för att säkerställa att de fortfarande är åtkomliga efter återställningen.
  2. Tryck på Inställningar > System > Återställ.
  3. Tryck på Återställ standardinst. > Återställ telefonen.
  4. Om det behövs ritar du det grafiska lösenordet eller anger lösenordet eller PIN-koden för skärmupplåsning.
  5. Bekräfta genom att trycka på Radera allt.

  Enheten återställs inte till en tidigare programvaruversion av Android när du gör en fabriksåterställning.

  Reparera enhetens programvara

  Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller mönstret för skärmupplåsning kan du använda repareringsfunktionen för enheten i Xperia Companion och radera säkerhetsskiktet. Om du vill utföra åtgärden måste du ange inloggningsuppgifterna till ditt Google-konto. Genom att köra repareringsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

  Om enheten verkar låsa sig, startar om flera gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia-programvaran eller efter att du har utfört en programvarureparation eller en fabriksåterställning av data provar du att tvinga fram en avstängning och försöker sedan slå på enheten igen. Om problemet kvarstår tvingar du fram en avstängning av enheten och utför sedan en programvarureparation.

  Besök Googles supportsida http://support.google.com för information om återställningstid.

  När du får ett nytt användarnamn eller lösenord för ett Google-konto är det inte säkert att du kan använda dem för att logga in.

  Reparera enhetens programvara med Xperia Companion

  Innan du påbörjar programvarureparationen bör du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto. Beroende på säkerhetsinställningarna kan du behöva ange dem när du vill starta om enheten efter programvarureparationen.

  1. Kontrollera att Xperia Companion är installerat på din PC eller Mac.
  2. Starta Xperia Companion på datorn och klicka på Reparation av programvara på startskärmen.
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Close Stäng
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.