account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Juridisk information

Sony F8331/F8332

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska enheten avbildas.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Mer information finns på www.sonymobile.com/us/legal/.

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här användarhandboken. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, betalning av avgifter eller utlämnande av kreditkortsuppgifter. De kan även omfattas av ytterligare användningsvillkor, ändringar, avbrott eller avslutande när som helst. Om du använder appar via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för appar, webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Du kan använda enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din enhet. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av innehållet är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Med ensamrätt.

Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.