account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Läsa och skicka meddelanden

Meddelandeprogrammet visar dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.

Note

Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Maximal storlek för ett MMS, vilket inkluderar storleken på eventuella tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information.

Översikt över meddelanden
1 Gå tillbaka till listan med konversationer
2 Ring upp meddelandets avsändare
3 Visa fler alternativ
4 Skickade och mottagna meddelanden
5 Skicka ett färdigt meddelande
6 Lägg till bifogade filer

Skapa och skicka ett meddelande

 1. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app messaging.
 2. Tryck på Icn sony conv new message.
 3. Ange mottagarens namn eller telefonnummer och välj sedan bland förslagen som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
 4. Om du vill skicka ett gruppmeddelande upprepar du proceduren som beskrivs ovan för att lägga till fler mottagare.
 5. Tryck på Skriv meddelande och skriv in meddelandetexten.
 6. Om du vill lägga till en bifogad fil väljer du alternativ för bifogade filer.
 7. När du vill skicka meddelandet trycker du på en av knapparna Icn sony menu send holo light enligt det SIM-kort som du vill använda.

Tip

Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet Utkast.

Läsa ett mottaget meddelande

 1. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app messaging.
 2. Tryck på önskad konversation.
 3. Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck på den.

Tip

Alla mottagna meddelanden sparas som standard i enhetens minne.

Svara på ett meddelande

 1. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app messaging.
 2. Tryck på konversationen som innehåller meddelandet.
 3. Svara och tryck på en av knapparna Icn sony menu send holo light enligt det SIM-kort som du vill använda.

Vidarebefordra ett meddelande

 1. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app messaging.
 2. Tryck på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra.
 3. Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra och tryck sedan på Vidarebefordra meddelande.
 4. Ange mottagarens namn eller telefonnummer och välj sedan bland förslagen som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
 5. Redigera meddelandet om det behövs och tryck på en av knapparna Icn sony menu send holo light enligt det SIM-kort som du vill använda.

Spara en fil som ingår i ett mottaget meddelande

 1. Gå till Startskärm, tryck på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app messaging.
 2. Om meddelandet inte har hämtats, trycker du på den.
 3. Rör vid och håll kvar fingret på filen som du vill spara och välj sedan önskat alternativ.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.