account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Skärminställningar

  Justera skärmens ljusstyrka oavsett ljusförhållanden

  1. Tryck på Icn sony home apptray normal på startskärmen.
  2. Tryck på Inställningar > Display. Stäng av funktionen genom att trycka på skjutreglaget Anpassad ljusstyrka, om den inte redan är avstängd.
  3. Tryck på Ljusstyrka.
  4. Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

  Tip

  När ljusstyrkan sänks räcker batteriet längre.

  Aktivera eller inaktivera haptisk återkoppling

  1. Tryck på Icn sony home apptray normal på startskärmen.
  2. Tryck på Inställningar > Ljud > Andra ljud.
  3. Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Vibrera vid tryck.

  Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Display > Viloläge.
  3. Välj ett alternativ.

  Tip

  Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren Icn sony key and power k90.

  Justera teckenstorlek

  1. Tryck på Icn sony home apptray normal på startskärmen.
  2. Tryck på Inställningar > Display > Teckenstorlek.
  3. Välj önskat alternativ.

  Justera visningsstorleken

  1. Tryck på Icn sony home apptray normal på startskärmen.
  2. Leta upp och tryck på Inställningar > Display > Visningsstorlek.
  3. Dra i skjutreglaget för att välja önskat alternativ.

  Justera skärmens vitbalans

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Display > Vitbalans.
  3. Dra i reglagen för att justera vitbalansen och tryck sedan på KLAR.

  Tip

  Tryck på Icn sony key menu> Standardvärden för att återställa vitbalansinställningen till standardvärdet.

  Smart styrning av bakgrundsbelysning

  Den smarta styrningen av bakgrundsbelysning håller skärmen aktiv så länge du håller enheten i din hand. När du lägger ned enheten släcks skärmen enligt vilolägesinställningen.

  Aktivera eller inaktivera smart styrning av bakgrundsbelysning

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Display > Smart bakgrundsbelysning.
  3. Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

  Skärmfästning

  Använd skärmfästning om du vill ställa in enheten så att skärmen för en specifik app visas. Om du till exempel spelar ett spel och du oavsiktligt trycker på navigeringsknappen för startskärmen så förhindrar skärmfästningsfunktionen att skärmen för den aktiva spelappen minimeras. Du kan också använda den här funktionen om du lånar ut din enhet till någon annan om du vill göra det svårare för dem att komma åt mer än en app. Du kan till exempel låna ut din enhet till någon som behöver ta en bild och fästa skärmen till kameraappen så att det blir svårare att använda andra appar som E-post.

  Note

  Skärmfästning är inte en säkerhetsfunktion och förhindrar inte helt att andra kan ta bort en skärmfästning och komma åt din enhet. För att skydda dina data rekommenderar vi att du ställer in enheten att begära en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som krävs för att låsa upp skärmen och inaktivera skärmfästningen.

  Aktivera eller inaktivera skärmfästning

  1. Tryck på Icn sony home apptray normalStartskärm.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Fästa skärm.
  3. Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
  4. Tryck på skjutreglaget Lås enheten när skärmen lossas och välj något av upplåsningsalternativen. Följ anvisningarna på enheten.
  5. Om du vill inaktivera funktionen trycker du på Lås enheten när skärmen lossas.

  Tip

  Ett grafiskt lösenord, PIN-kod eller lösenord är inte obligatoriskt för att skärmfästning ska fungera.

  Fästa en skärm

  1. Kontrollera att skärmfästning är aktiverat på enheten.
  2. Öppna en app och gå till den skärm som du vill fästa.
  3. Tryck på Icn sony key open recent apps.
  4. Svep uppåt om du vill visa skärmfästningsikonen Icn sony screen pinning.
  5. Tryck på Icn sony screen pinning.
  6. Tryck på Ok i fönstret som visas.

  Ta bort en skärmfästning

  • Rör vid och håll kvar fingret på Icn sony key and back på skärmen som är fäst tills skärmfästningen tas bort.

  Tip

  Om du valde ett säkerhetsalternativ när du aktiverade skärmfästningsfunktionen måste du ange din PIN-kod, lösenord eller grafiska lösenord för att låsa upp enheten innan du kan ta bort skärmfästningen.

  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.