account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Låsa upp enheten automatiskt

  Med funktionen Smart Lock kan du ställa in enheten så att den låses upp automatiskt i vissa situationer, till exempel när den är ansluten till en Bluetooth®-enhet eller när du har den med dig. När Smart Lock är aktiverat behöver du fortfarande låsa upp enheten manuellt efter omstart och efter att den har varit inaktiv i 4 timmar.

  Välj bland följande inställningar för Smart Lock:

  • På kroppen-avkänning: Låt enheten vara olåst när du har den med dig.
  • Betrodda platser: Låt enheten vara olåst när du befinner dig på en betrodd, säker plats, till exempel hemma.
  • Betrodda enheter: Låt enheten vara olåst när en betrodd Bluetooth®- eller NFC-enhet är ansluten.
  • Betrott ansikte: Lås upp enheten genom att titta på den.
  • Betrodd röst: Använd röstigenkänning för att låsa upp enheten från låsskärmen eller medan den laddas, och aktivera Google™.

  Note

  Smart Lock-funktionen är utvecklad av Google™ och dess funktionalitet kan ändras eller uppdateras över tid. Det är inte säkert att funktionen är tillgänglig på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

  Aktivera Smart Lock

  1. Ställ in ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord som skärmlås om du inte redan har gjort det.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  3. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Betrodda agenter.
  4. Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Smart Lock (Google).
  5. Tryck på bakåtpilen bredvid Betrodda agenter.
  6. Hitta och tryck på Smart Lock.
  7. Ange det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet. Du behöver ange de här uppgifterna när du vill ändra inställningarna för Smart Lock.
  8. Välj en typ av Smart Lock.

  Konfigurera eller ta bort ett betrott ansikte

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrott ansikte.
  3. Tryck på STÄLL IN > NÄSTA. Följ anvisningarna på enheten och tryck sedan på KLAR.
  4. Ta bort ett betrott ansikte genom att trycka på Ta bort betrott ansikte > TA BORT.

  Tip

  För ökad exakthet trycker du på Betrott ansikte > Förbättra ansiktsmatchning.

  Konfigurera betrodd röst

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodd röst.
  3. Följ anvisningarna på enheten.

  Låt enheten vara olåst när du har den med dig

  Med funktionen Rörelse-/lägesigenkänning kan du låta enheten vara olåst när du har den i handen, fickan eller väskan. Enhetens accelerometer känner av om någon bär på enheten och låter den då vara olåst. Enheten låses när accelerometern upptäcker att enheten lagts ned.

  När du använder funktionen Rörelse-/lägesigenkänning bör du vara medveten om följande beteenden:

  • Enheten känner av när du inte längre bär på den och låser sig automatiskt.
  • Det kan ta upp till en minut att låsa enheten.
  • När du sätter dig i en bil, går på en buss, ett tåg eller andra fordon på land, kan det ta mellan 5 och 10 minuter innan enheten låses.
  • Observera att när du stiger på ett flygplan eller en båt (eller andra icke-landbaserade fordon) kanske enheten inte låses automatiskt, så se till att låsa den manuellt om det behövs.
  • När du tar upp enheten igen eller stiger av fordonet behöver du bara låsa upp den en gång för att enheten sedan ska förbli olåst så länge du har den med dig.

  Note

  Rörelse-/lägesigenkänning vet inte vems kropp som är kopplad till funktionen. Om du ger enheten till någon annan medan den är olåst via rörelse-/lägesigenkänning kan enheten fortsätta vara olåst för den andra användaren. Tänk på att rörelse-/lägesigenkänning inte är en lika säker säkerhetsmetod som grafiska lösenord, PIN-koder eller lösenord.

  Aktivera eller inaktivera på kroppen-avkänning

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > På kroppen-avkänning.
  3. Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget och sedan på FORTSÄTT. Om du vill inaktivera funktionen trycker du på skjutreglaget bredvid .

  Ansluta till betrodda enheter

  Om du har en enhet som du ansluter till regelbundet via Bluetooth® eller NFC, till exempel ett hemmabiosystem eller en aktivitetsmätare, kan du lägga till den som en betrodd enhet och förbigå låsskärmens extra säkerhet för att spara tid. Funktionen passar bra om du vanligtvis använder enheten på en säker plats. I vissa fall kan du behöva låsa upp din enhet manuellt innan en betrodd enhet kan anslutas.

  Note

  Du bör däremot inte lägga till enheter som är alltid är anslutna till din enhet som betrodda enheter, till exempel Bluetooth®-tangentbord eller -möss.

  Tip

  När en betrodd enhet stängs av eller hamnar utom räckhåll låses skärmen och du använder då din PIN-kod, ditt lösenord eller grafiska lösenord om du vill låsa upp den.

  Lägga till eller ta bort en betrodd Bluetooth®-enhet

  1. Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill lägga till som betrodd enhet.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  3. Leta reda på och tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock.
  4. Tryck på Betrodda enheter > LÄGG TILL BETRODD ENHET > Bluetooth på menyn Smart Lock.
  5. Välj önskad enhet i listan över anslutna och parkopplade enheter genom att trycka på dess namn och sedan på JA, LÄGG TILL.
  6. Om du vill ta bort en parkopplad enhet väljer du den i listan och trycker på TA BORT BETRODD ENHET.

  Lägga till eller ta bort en betrodd NFC-enhet

  1. Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill lägga till som betrodd enhet.
  2. Leta reda på och tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock.
  3. Tryck på Betrodda enheter > LÄGG TILL BETRODD ENHET > NFC.
  4. Följ anvisningarna på skärmen.
  5. Om du vill ta bort en parkopplad enhet väljer du den i listan och trycker på TA BORT BETRODD ENHET.

  Se till att du är skyddad när du använder betrodda enheter

  Olika Bluetooth®-enheter har stöd för olika Bluetooth®-standarder och säkerhetsfunktioner. Det finns en risk att någon kan få din Xperia™-enhet att förbli olåst genom att imitera Bluetooth®-anslutningen, även när den betrodda enheten inte längre är i närheten. Din enhet kan inte alltid avgöra om anslutningen är säker när någon försöker imitera den.

  Om enheten inte kan avgöra om du använder en säker anslutning visas en avisering på din Xperia™-enhet och du kan behöva låsa upp den manuellt innan den betrodda enheten kan låta den vara olåst.

  Tip

  Räckvidden för Bluetooth®-anslutningar kan variera beroende på vilken enhetsmodell du har, vilken Bluetooth®-enhet som är ansluten och i vilken miljö du befinner dig. Beroende på dessa faktorer kan Bluetooth®-anslutningar fungera på avstånd upp till 100 meter.

  Ansluta till betrodda platser

  När du använder funktionen för betrodda platser inaktiveras låsskärmen på din Xperia™-enhet när du befinner dig på en plats som betecknats som betrodd. För att den här funktionen ska fungera måste du ha en Internetanslutning (helst via ‎Wi-Fi) och tillåta att enheten använder din nuvarande plats.

  När du ställer in betrodda platser ska du först se till att antingen platsläget Hög precision eller Batterisparläget är aktiverat på enheten innan du lägger till ditt hem eller anpassade platser.

  Note

  De exakta dimensionerna för en betrodd plats är en uppskattning och kan sträcka sig utanför de fysiska väggarna i ditt hem eller ett annat område du har lagt till som en betrodd plats. Funktionen kan låta enheten vara olåst inom en radie på upp till 80 meter. Du bör även vara medveten om att platssignaler kan replikeras eller manipuleras. En person med tillgång till särskild utrustning kan låsa upp din enhet.

  Lägga till hemadress

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser > Startskärm.
  3. Du kan ange önskad plats genom att skriva adressen i sökfältet. Enheten söker efter den angivna platsen.

  Redigera din hemadress

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser.
  3. Välj din hemadress.
  4. Tryck på Redigera.
  5. I sökfältet anger du den plats du vill använda som din hemadress.

  Tip

  Du kan säkerställa bättre platsprecision genom att lägga till den faktiska platsen för ditt hem i byggnaden som en anpassad plats.

  Ta bort din hemadress

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser > Startskärm.
  3. Tryck på Redigera > Icn sony menu delete.

  Använda anpassade platser

  Du kan lägga till valfri plats som en betrodd anpassad plats där din enhet kan vara olåst.

  Lägga till en anpassad plats

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser.
  3. Tryck på Lägg till betrodd plats.
  4. Om du vill använda den nuvarande platsen som en anpassad plats trycker du på Välj denna plats.
  5. Annars kan du ange en annan plats genom att trycka på Icn sony menu search och skriva adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Tryck på den föreslagna adressen om du vill använda den.
  6. Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på Välj denna plats.

  Redigera en anpassad plats

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser.
  3. Välj den plats du vill redigera.
  4. Tryck på Redigera adress.
  5. Om du vill ange en annan plats trycker du på Icn sony menu search och skriver sedan adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Du kan använda föreslagna adresser genom att trycka på en adress.
  6. Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på Välj denna plats.

  Radera en anpassad plats

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser.
  3. Välj den plats du vill ta bort.
  4. Tryck på Ta bort.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Close Stäng
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.