account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Allmänna kamerainställningar

  Översikt över inspelningslägen

  Du kan välja mellan flera olika inspelningslägen och kameraappar. Växla mellan dem genom att svepa åt vänster eller höger på kameraskärmen.

  Icn sony camera mode manual

  Manuellt

  Här ställer du manuellt in sådant som upplösning, vitbalans och ISO-tal.

  Icn sony camera superior auto

  Bättre autojustering

  Här kan du optimera inställningarna efter aktuellt motiv.

  Icn sony camera switch video

  Videokamera

  Justera videoinställningarna manuellt efter aktuellt motiv.

  Icn sony camera apps menu

  Kameraappar

  Här kan du välja kameraappar manuellt.

  Kameraappar

  Icn sony camera ar effect

  AR-effekt

  Ta foton eller videoklipp med virtuella motiv och figurer.

  Icn sony camera picture effect

  Kreativ effekt

  Lägg in effekter i foton och videoklipp.

  Icn sony sweep panorama

  Svepande panorering

  Ta vidvinkelfoton och panoramafoton.

  Icn sony cam soundphoto

  Sound Photo

  Ta foton med bakgrundsljud.

  Icn sony cam sticker creator

  Dekalskapare

  Skapa unika dekaler av dina favoritfoton eller från kamerasökaren.

  Icn sony cam style portrait

  Style Portrait

  Ta foton med porträttstilar i realtid.

  Icn sony cam facein

  Ansikte i bild

  Ta foton med den främre och bakre kameran samtidigt.

  Icn sony camera time shift

  Timeshift burst

  Hitta det bästa fotot i en sekvenstagning med bilder.

  AR-effekt

  Du kan tillämpa AR (förstärkt verklighet) på dina foton eller videoklipp för att göra dem lite roligare. När du använder kameran kan du med denna inställning integrera 3D-motiv i dina foton eller videoklipp. Välj motivet du vill använda och justera positionen i sökaren.

  Kreativ effekt

  Med appen Kreativ effekt kan du förinställa effekter och färgfilter innan du tar ett foto eller spelar in video.

  Ljudfoto

  Med appen Sound Photo kan du spela in ett bakgrundsljud och ta ett foto samtidigt.

  Dekalskapare

  Med appen Dekalskapare kan du skapa unika dekaler av dina favoritfoton eller från kamerasökaren.

  Sweep Panorama

  Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton från horisontal eller vertikal riktning med en enkel tryck-och svep-rörelse.

  Ta ett panoramafoto

  1. Aktivera kameran.
  2. Dra på skärmen för att välja Icn sony camera apps menu och välj sedan Icn sony sweep panorama.
  3. Välj fotoriktning genom att trycka på Icn sony camera pano direction.
  4. Tryck på kameraknappen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen som indikeras på skärmen.

  Porträtteffekter

  Du kan använda funktionen Style Portrait för att justera porträttbilder när du tar dem, för att se till att du får bästa möjliga resultat. Du kan även använda inställningen Magisk stråle för att lägga till en ljusglimt i ögonen.

  Använda porträttstilfunktionen

  1. Aktivera kameran.
  2. Dra på skärmen för att välja Icn sony camera apps menu och välj sedan Icn sony cam style portrait.
  3. Du kan visa alla effekter genom att trycka på det effektnamn som visas för tillfället, exempelvis Bubbla.
  4. Om du vill lägga till fler effekter trycker du på Mer.
  5. Välj den effekt som du vill använda och tryck sedan på Icn sony camera onscreen lock button för att ta ett foto.

  Använda Magic beam-funktionen

  1. Aktivera kameran.
  2. Dra på skärmen för att välja Icn sony camera apps menu och tryck sedan på Icn sony cam style portrait > Icn sony cam magic beam.
  3. Om du vill lägga till en ljusglimt i ögonen väljer du ett anpassat mönster.

  Ansikte i bild

  Du kan använda läget Ansikte i bild för att aktivera den främre kameran och huvudkameran samtidigt så att du kan ta ett foto av dig själv med objektet.

  Timeshift burst

  Kameran tar en sekvens på 61 foton under två sekunder – en sekund innan och efter att du trycker på kameraknappen på skärmen.

  Automatisk ansiktsavkänning

  Kameran identifierar automatiskt ansikten och visar dem med ramar. Ansiktet som valts att fokusera på indikeras med en färgad ram, närmast mitten. Om du vill fokusera på ett annat ansikte trycker du på någon av de andra ramarna.

  Automatisk bildtagning

  Du kan slå på automatisk bildtagning om du vill ta bilder automatiskt med ett av alternativen nedan.

  Leendeavkänning
  Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna av upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeigenkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.
  Av
  När automatisk bildtagning är avstängt kan du ta bilder med slutarknappen eller kameraknappen.

  Aktivera Smile Shutter™

  1. Tryck på Icn sony menu settings l när du använder kameran.
  2. Tryck på Mer > Automatisk fotografering > Leendeavkänning.
  3. Stäng inställningsmenyn.
  4. När ett leende detekteras tas ett foto automatiskt. Om personen inte ler trycker du ned kameraknappen för att ta ett foto manuellt.

  Spara den geografiska positionen för ett foto

  Aktivera funktionen Spara plats om du vill geotagga dina foton, vilket sparar den ungefärliga geografiska positionen när du fotar. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk och GPS-teknik.

  När Icn sony statusbar gps on visas på kameraskärmen är Spara plats aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När Icn sony camera geotag on visas är Spara plats aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, och den geografiska positionen kan läggas till i fotot. Om ingen av dessa två symboler visas är Spara plats avstängt.

  Aktivera geotaggning

  1. Aktivera kameran.
  2. Tryck på Icn sony menu settings l.
  3. Tryck på Mer och sedan på skjutreglaget bredvid Spara plats för att aktivera eller inaktivera funktionen.
  4. Om du aktiverar geotaggning uppmanas du att aktivera platstjänsterna om de inte redan är aktiverade. Tryck på OK och sedan på skjutreglaget Plats.

  Ta foton med pekläget

  Med pekläget kan du trycka var som helst på kameraskärmen när du vill ta ett foto.
  Endast främre kameran
  Av

  Justera genom att röra vid

  Rör vid skärmen för att välja ett område som du vill fokusera på när du tar bilder.

  Endast fokus
  Fokus och ljusstyrka

  Note

  Funktionen är endast tillgänglig i läget Bättre autojustering.

  Automatisk förhandsgranskning av foto/videoklipp

  Du kan välja att förhandsgranska foton och videoklipp precis efter att du tagit eller spelat in dem.


  När du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder.
  Endast främre kameran
  När du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp med den främre kameran visas en förhandsvisning i nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder.
  Av
  Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

  Använda volymknappen som

  Du kan välja hur du vill använda volymknappen när du fotograferar.

  Zoom
  Använd volymreglaget för att zooma in eller ut.
  Volym
  Använd volymreglaget för att justera volymen för aviseringar, ringsignaler och musik.
  Slutare
  Använd volymreglaget för att fotografera.

  Ljud

  När du tar ett foto eller börjar spela in ett videoklipp avger kameran ett slutarljud. Om du använder självutlösaren hör du flera pipljud som markerar nedräkningen. Du kan välja att slå på eller stänga av dessa ljud.

  Datalagring

  Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens internminne.

  Internminne
  Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.
  SD-kort
  Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

  Stödlinjer

  Du kan använda stödlinjer som ett visuellt hjälpmedel när du fotograferar, så att du lättare hittar rätt komposition för fotot.

  Tip

  Stödlinjerna visas endast på kameraskärmen under fotograferingen, och syns inte i det tagna fotot.

  Snabbstart

  Använd inställningarna för Snabbstart om du vill starta kameran när skärmen är låst.

  Starta endast

  Tryck på och håll ned kameraknappen för att starta kameran från låsskärmen.

  Starta och ta bild

  Tryck på och håll ned kameraknappen för att starta kameran och ta ett foto samtidigt från låsskärmen.

  Starta och spela in video

  Tryck på och håll ned kameraknappen för att starta kameran och börja spela in video från låsskärmen.

  Av

  Inaktivera snabbstartsinställningarna.

  Ställa in färg och ljusstyrka

  1. Aktivera kameran.
  2. Tryck på Icn sony menu settings l > Färg och ljusstyrka.
  3. Ställ in färg och ljusstyrka genom att dra skjutreglagen till önskade lägen.

  Note

  Inställningen kan bara göras i lägena för bättre autojustering och videokamera.

  Vitbalans, fokus, exponering och slutarhastighet

  Vitbalans, som bara är tillgängligt i kameraläget Manuellt, justerar färgbalansen efter ljusförhållandena. Du kan även justera exponeringen manuellt i intervallet -2,0 EV till +2,0 EV. Du kan exempelvis öka ljusstyrkan eller minska den totala exponeringen genom att trycka på plus- eller minustecknen när Icn sony cam white balance main visas. Fokus och slutarhastighet kan ställas in för antingen manuell eller automatisk justering.

  Vitbalans

  Icn sony cam wb auto

  Auto

  Justera färgbalansen automatiskt.

    Icn sony camera advanced settings white balance incandescent

  Glödlampa

  Justera färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.

    Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent

  Lysrör

  Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.

    Icn sony camera advanced settings white balance daylight

  Dagsljus

  Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.

    Icn sony camera advanced settings white balance cloudy

  Molnigt

  Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

  Skärpa autofokus

  Icn sony focus af

  Justera fokus automatiskt.

  Skärpa manuellt fokus

  Icn sony focus mf

  Justera fokus manuellt.

  SS auto

  Icn sony ss auto

  Justera slutarhastighet automatiskt.

  SS 1/8

  Icn sony ss 18

  Justera slutarhastighet manuellt.

  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Close Stäng
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.