account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Klocka

  Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfri ljudfil som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet låter inte om enheten är avstängd.

  Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer för dina allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 eller 24 timmar.

  Översikt över Alarm

  1 Öppna fliken för alarm
  2 Öppna fliken för världsklocka
  3 Öppna fliken för tidtagaruret
  4 Öppna fliken för timern
  5 Visa alternativ för den aktuella fliken
  6 Öppna inställningarna för datum och tid
  7 Slå på eller stänga av ett alarm
  8 Lägga till ett nytt alarm

  Ställa in ett nytt alarm

  1. Tryck på Icn sony home apptray normal på startskärmen.
  2. Tryck på Klocka.
  3. Tryck på Icn sony calendar alarm add.
  4. Tryck på Tid och välj önskat värde.
  5. Tryck på OK.
  6. Redigera andra alarminställningar om det behövs.
  7. Tryck på SPARA.

  Använda snooze för ett alarm när det ljuder

  • Tryck på SNOOZE.

  Stänga av alarmet när det låter

  • Dra Icn sony stat notify alarm åt höger.

  Tip

  Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att dra ned statusfältet för att öppna panelen Aviseringar och sedan trycka på Icn sony stat notify alarm.

  Redigera ett befintligt alarm

  1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
  2. Utför önskade ändringar.
  3. Tryck på SPARA.

  Slå på eller stänga av ett alarm

  • Tryck på Klocka och sedan på skjutreglaget för det alarm som du vill slå på eller av.

  Ta bort ett alarm

  1. Hitta och tryck på Klocka och håll sedan finget på det alarm som du vill ta bort.
  2. Tryck på Radera alarm och sedan på JA.

  Ställa in ljudet för ett alarm

  1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
  2. Tryck på Alarmljud och välj ett alternativ eller tryck på Icn sony browser add och välj en musikfil.
  3. Tryck på KLAR och sedan på SPARA.

  Tip

  Mer information om hur du ändrar volymnivåerna för alarmet finns i Volyminställningar .

  Justera volymnivån för ett alarm

  1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
  2. Dra volymreglaget under Alarmvolym till önskad position.
  3. Tryck på SPARA.

  Ställa in ett återkommande alarm

  1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
  2. Tryck på Upprepa.
  3. Markera kryssrutorna för relevanta dagar och tryck sedan på OK.
  4. Tryck på SPARA.

  Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

  1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
  2. Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Vibrera.
  3. Tryck på SPARA.

  Ställa in sidoknapparnas beteende

  1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
  2. Tryck på Sidoknappsfunktion och välj sedan önskat beteende för sidoknapparna när du trycker på dem under alarmet.
  3. Tryck på SPARA.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Close Stäng
  Hitta din produkt
  FindCreated with Sketch.
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  FindCreated with Sketch.
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.