account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Wi-Fi

  Med ‎Wi-Fi kan du surfa på Internet, hämta appar och skicka och ta emot e-postmeddelanden. När du har anslutit till ett ‎Wi-Fi -nätverk en gång memorerar enheten nätverket och ansluter automatiskt nästa gång du är inom räckvidd för det.

  En del ‎Wi-Fi -nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du kan använda nätverket. Kontakta administratören för ‎Wi-Fi -nätverket i fråga för mer information.

  Tillgängliga ‎Wi-Fi -nätverk kan vara öppna eller skyddade: Skyddade nätverk är markerade med Ikon för Wi-Fi-lås bredvid ‎Wi-Fi -nätverksnamnet.

  Vissa ‎Wi-Fi -nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder ut sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till det manuellt i listan med tillgängliga ‎Wi-Fi -nätverk.

  Aktivera eller inaktivera Wi-Fi

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  2. Aktivera eller inaktivera ‎Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget.

  Det kan ta några sekunder innan ‎Wi-Fi aktiveras.

  Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  2. Aktivera ‎Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget. Alla tillgängliga ‎Wi-Fi -nätverk visas.
  3. Anslut till ett ‎Wi-Fi -nätverk genom att trycka på det. För skyddade nätverk anger du lösenordet. Ikon för Wi-Fi visas i statusfältet när du är ansluten.

  Listan med tillgängliga ‎Wi-Fi -nätverk uppdateras automatiskt. Om du inte kan ansluta till ett ‎Wi-Fi -nätverk, se felsökningstips .

  Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  2. Bläddra nedåt och tryck på Lägg till nätverk.
  3. Ange Nätverksnamn.
  4. Tryck på fältet Säkerhet för att välja en säkerhetstyp.
  5. Skriv in ett lösenord om det behövs.
  6. Om du vill redigera avancerade alternativ, t.ex. proxy- och IP-inställningar, så trycker du på Avancerade alternativ och redigerar dem efter behov.
  7. Tryck på Spara.

  Kontakta administratören för ‎Wi-Fi -nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

  Öka signalstyrkan för Wi-Fi

  Antennområde för Wi-Fi

  Det finns olika saker du kan göra för att förbättra ‎Wi-Fi -mottagningen:

  • Flytta enheten närmare åtkomstpunkten för ‎Wi-Fi .
  • Flytta åtkomstpunkten för ‎Wi-Fi bort från potentiella hinder eller störningar.
  • Täck inte över enhetens ‎Wi-Fi -antennområde (det markerade området på bilden).

  Wi-Fi-inställningar

  När du är ansluten till ett ‎Wi-Fi -nätverk eller när det finns tillgängliga ‎Wi-Fi -nätverk i din omgivning kan du visas dessa nätverks status. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet ‎Wi-Fi -nätverk identifieras.

  Aktivera eller inaktivera aviseringar om Wi-Fi-nätverk

  1. Se till att ‎Wi-Fi är aktiverat i enheten.
  2. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  3. Tryck på Inställningar för Wi-Fi.
  4. Aktivera eller inaktivera genom att trycka på skjutreglaget Avisering om öppet nätverk.

  Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi-nätverk

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  2. Tryck på det ‎Wi-Fi -nätverk som du är ansluten till för tillfället. Detaljerad nätverksinformation visas.

  Ställa in en vilolägespolicy för Wi-Fi

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  2. Tryck på Inställningar för Wi-Fi > Avancerat > Behåll Wi-Fi vid viloläge.
  3. Välj ett alternativ.

  Aktivera automatiskt nätverksbyte

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  2. Tryck på Inställningar för Wi-Fi.
  3. Tryck på skjutreglaget Växla nätverk automatiskt och tryck på AKTIVERA.

  Hitta enhetens MAC-adress

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  2. Tryck på Inställningar för Wi-Fi > Avancerat.
  3. Mac-adress visas i listan.

  Mac-adressen för ‎Wi-Fi visas även under Inställningar > System > Om telefonen > Status > Wi-Fi MAC-adress .

  ‎Wi-Fi Protected Setup™

  ‎Wi-Fi Protected Setup är en standard för trådlösa nätverk som hjälper dig upprätta säkra trådlösa nätverksanslutningar. Med ‎Wi-Fi Protected Setup kan du enkelt konfigurera kryptering med WPA™ ( ‎Wi-Fi Protected Access®) för att skydda ditt nätverk. Du kan även lägga till nya enheter i ett befintligt nätverk utan att skriva in långa lösenord.

  Använd någon av dessa metoder för att aktivera ‎Wi-Fi Protected Setup:
  • Tryckknappsmetod – tryck bara på en knapp på en enhet med stöd för ‎Wi-Fi Protected Setup, t.ex. en router.
  • PIN-kodsmetod – din enhet skapar en slumpmässig PIN-kod, som du anger på enheten med stöd för ‎Wi-Fi Protected Setup.

  Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med en ‎Wi-Fi Protected Setup-knapp

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  2. Starta ‎Wi-Fi om det inte redan är på.
  3. Tryck på Inställningar för Wi-Fi > Avancerat > WPS-tryckknapp och sedan på ‎Wi-Fi Protected Setup-knappen på enheten med stöd för ‎Wi-Fi .

  Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med en ‎Wi-Fi Protected Setup-PIN-kod

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi .
  2. Starta ‎Wi-Fi om det inte redan är på.
  3. Tryck på Inställningar för Wi-Fi > Avancerat > WPS-PIN.
  4. På enheten med stöd för ‎Wi-Fi Protected Setup anger du PIN-koden som finns på enheten.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Close Stäng
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.