account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Hantering av batteri och ström

  Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket ström olika program och funktioner förbrukar. Energisparfunktionerna i bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig minska batteriförbrukningen, och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att minska batteriförbrukningen ännu mer när det behövs.

  Energisparfunktionerna prioriterar ned vissa enhetsfunktioner som inte är nödvändiga. Om du inte vill att ett program ska påverkas kan du undanta det på menyn Batterioptimering. Telefonsamtal och SMS påverkas inte.

  Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga i enheten.

  Granska batteriförbrukningen

  1. Tryck på Inställningar > Batteri för att visa beräknad batteriprocentsats och batteritid.
  2. Tryck på Avancerat för mer information om batterianvändningen.

  Visa appars batterianvändning

  1. Tryck på Inställningar > Appar och aviseringar > Appinformation.
  2. Välj en app och avläs batterianvändningen under Batteri.

  Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

  Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

  • Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se Skärminställningar.
  • Stäng av Bluetooth, ‎Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
  • Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med låg eller ingen nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar energi.
  • Använd ett ‎Wi-Fi -nätverk istället för roaming när du är utomlands. Roaming söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste överföra med högre uteffekt, se Wi-Fi.
  • Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter, se Synkronisera med onlinekonton.
  • Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och se energispartipsen i enheten för dessa appar.
  • Ändra aviseringsnivån för en app, se Aviseringar.
  • Stäng av platsdelningen för en app, se Programinställningar.
  • Avinstallera appar du inte använder, se Programskärmen.
  • Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batterikraft än enhetens högtalare.
  • Starta om enheten då och då.

  Göra specifika appar undantagna från optimering

  1. Tryck på Inställningar > Batteri.
  2. Tryck på Menyikon och välj Undantag för energisparande. En lista över appar som inte är optimerade visas.
  3. Om du vill lägga till eller ta bort appar från undantagslistan trycker du på APPAR och markerar eller avmarkerar appar från listan för att redigera deras undantagsinställningar.
  4. Listan över appar som undantas uppdateras enligt dina inställningar.

   Du kan även konfigurera Undantag för energisparande från Inställningar > Appar och aviseringar > Avancerat > Särskild appåtkomst > Strömsparfunktion .

  STAMINA-läge

  Beroende på STAMINA-nivå begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft. Dessa inkluderar renderingsprestanda, animeringar, skärmens ljusstyrka, bildförbättring, synkronisering av programdata i bakgrunden, vibrationer (utom för inkommande samtal), direktuppspelning och GPS (medan skärmen är avstängd). Ikon för Stamina-läge visas i statusfältet.

  Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera STAMINA-läget.

  Aktivera eller inaktivera STAMINA-läge

  1. Tryck på Inställningar > Batteri.
  2. Tryck på STAMINA-läge och tryck på skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen. När STAMINA-läge är aktiverat kan du välja ytterligare alternativ, till exempel ställa in procentsatsen för automatisk start.

  Du kan undanta program från att begränsas av STAMINA-läge på menyn Undantag för strömsparande.

  Ultra STAMINA-läge

  Batteritiden förlängs avsevärt, men tillgängliga program begränsas och mobildata och ‎Wi-Fi inaktiveras. Samtal and SMS är fortfarande tillgängliga. Startskärmen ändras och Ikon för Ultra stamina-läge visas i statusfältet.

  Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera Ultra STAMINA-läget.

  Aktivera Ultra STAMINA-läget

  1. Tryck på Inställningar > Batteri.
  2. Tryck på Ultra STAMINA-läget och sedan på Aktivera.
  3. Tryck på OK.

  Det går inte att undanta program från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.

  Inaktivera Ultra STAMINA-läget

  1. Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
  2. Tryck på aviseringen Ultra STAMINA-läget är aktivt.
  3. Tryck på OK.

  Om Ultra STAMINA-läget inaktiveras startas enheten om.

  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.