account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Tysta enheten med Stör ej

  Aktivera Stör ej om du vill tysta ljud samt begränsa vibrationer och visuella indikeringar i situationer där du inte vill bli störd, till exempel nattetid.

  Aktivera Stör ej

  1. Öppna snabbinställningspanelen genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar.
  2. Tryck på Ikon för Stör ej.
  3. Tryck på Ikon för fler alternativ för att ställa in begränsningsnivån.
  4. Välj begränsningsnivå genom att trycka på Helt tyst, Endast alarm eller Bara prioriterade.
  5. Välj hur länge du vill att Stör ej ska vara aktiverat och tryck på KLAR.

  Stör ej kan även aktiveras genom att trycka volymknappen nedåt när enheten är i vibrationsläge Ikon för vibrerande ringsignal.

  Inaktivera Stör ej

  1. Tryck volymknappen uppåt.
  2. Om Bara prioriterade ställts in trycker du på Stäng av nu.

  Stör ej kan även inaktiveras genom att trycka på Ikon för tystad ringsignal eller Ikon för total tystnad via snabbinställningspanelen.

  Begränsningsnivåer

  Ikon för total tystnad

  Helt tyst

  Alla vibrationer och alla ljud för ringsignal, media och alarm är avstängda.

  Ikon för tystad ringsignal

  Endast alarm

  Ljudet för ringsignal är avstängt. Ljud för alarm och media är fortfarande på.

  Ikon för tystad ringsignal

  Bara prioriterade

  Du tar endast emot de aviseringar och samtal du har valt. Ljud för alarm och media är fortfarande på.

  Ställa in Prioritet

  1. Tryck på Inställningar > Ljud > Stör ej > Tillåts endast i Prioritet.
  2. Tryck på skjutreglagen för att aktivera ett eller flera alternativ.

  Du kan ställa in att vissa program åsidosätter prioriteten. Se Aviseringar.

  Blockera synliga störningar

  1. Tryck på Inställningar > Ljud > Stör ej > Blockera synliga störningar.
  2. Tryck på skjutreglagen för att aktivera ett eller flera alternativ.

  Automatiska regler

  Du kan ställa in automatiska regler för att aktivera Stör ej -läget för vissa tider eller händelser.

  Ställa in en automatisk regel

  1. Tryck på Inställningar > Ljud > Stör ej.
  2. Tryck på en automatisk regel, till exempel I helgen.
  3. Tryck på alternativen för att ställa in regelns namn, tid och beteenden efter önskemål.
  4. Tryck på skjutreglaget för att aktivera regeln.

  Om du vill skapa en ny regel trycker du på Lägg till fler och följer anvisningarna på skärmen.

  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.