account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Kontrollera dataanvändning

  Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller ‎Wi-Fi -anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

  Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, dvs den primära användaren, justera inställningarna för dataanvändning. Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

  Minska dataanvändningen

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning > Databesparing.
  2. Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

  Slå på eller stänga av datatrafik

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning.
  2. Slå på eller stäng av datatrafik genom att trycka på skjutreglaget Mobildata.

  När datatrafik är avstängt kan enheten ändå upprätta ‎Wi-Fi - och Bluetooth-anslutningar.

  Ställa in en varning om dataanvändning

  1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
  2. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning > Faktureringsperiod.
  3. Om du vill ställa in varningsnivån trycker du på skjutreglaget bredvid Konfigurera en datavarning.
  4. Tryck på Datavarning, ange önskad datagräns och tryck på STÄLL IN. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik når den inställda nivån.

  Ange en gräns för mobildata

  1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
  2. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning.
  3. Tryck på Faktureringsperiod, på skjutreglaget bredvid Ange datagräns och sedan på OK.
  4. Om du vill ställa in gränsen för mobildata trycker du på Datagräns, anger önskad datagräns och trycker på STÄLL IN.

  När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av automatiskt.

  Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

  1. Tryck på Inställningar > Appar och aviseringar > Appinformation.
  2. Tryck på den app du vill kontrollera och sedan på Dataanvändning.

  Prestanda för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

  Kontrollera din dataanvändning

  1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning.
  2. Om du vill visa information om mängden data som överförs via mobildataanslutning trycker du på Mobildataanvändning. Om du vill visa information om mängden data som överförs via ‎Wi-Fi -anslutning trycker du på Dataanvändning via Wi-Fi.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Close Stäng
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.