account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Virtuella tangentbord

Det finns ett antal förinstallerade tjänster för textinmatning i enheten.

Vilken tjänst för textinmatning som används som standard kan bero på vilka regionala inställningar eller språkinställningar du använder. En eller flera tjänster för textinmatning kanske inte är tillgängliga i din region.

SwiftKey®-tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella tangentbordet genom att trycka på bokstäverna, eller använda SwiftKey-funktionen och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav.

1 Visa siffror och symboler
2 Växla mellan små bokstäver, stora bokstäver och versalläge
3 Komma åt uttryckssymboler
4 Infoga ett kommatecken
5 Infoga ett mellanslag
6 Infoga en punkt
7 Ta bort
8 Infoga en radbrytning

Mer information om SwiftKey finns på https://swiftkey.com/.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

  • Knacka på ett textinmatningsfält.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

  • Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.

Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.

Växla mellan olika alternativ för virtuellt tangentbord

  1. Tryck på Inställningar > System > Språk och inmatning > Virtuellt tangentbord.
  2. Aktivera eller inaktivera tangentbordet genom att trycka på Hantera tangentbord och sedan på skjutreglaget.

Skriva text tecken för tecken

  1. Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
  2. Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Ange en period

  • När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

  1. När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
  2. Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
  3. Om det önskade ordet inte visas trycker du på Ikon för att ta bort text för att visa andra alternativ och välja det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, raderar du hela ordet och spårar det igen, eller anger ordet genom att trycka på de olika bokstäverna.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.