account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Trådlös Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-funktionen kan du skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter och ansluta till handsfreetillbehör. Bluetooth-anslutning fungerar bäst inom tio meters omkrets utan stora föremål i vägen. I vissa fall måste du parkoppla din enhet manuellt till andra Bluetooth-enheter.

Om och hur väl Bluetooth-enheter fungerar med varandra kan variera.

Om du använder en enhet med flera användare kan alla användare ändra Bluetooth-inställningarna och ändringarna påverkar då alla användare.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

 1. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Bluetooth.
 2. Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Bluetooth.

Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth via snabbinställningspanelen.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

 1. Kontrollera att du har startat Bluetooth-funktionen.
 2. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Bluetooth.
 3. Tryck på Menyikon > Byt namn på den här enheten.
 4. Skriv in ett namn på enheten.
 5. Tryck på BYT NAMN.

Koppla enheten till en annan Bluetooth-enhet

När du kopplar din enhet till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din enhet till ett Bluetooth-headset eller en Bluetooth-bilenhet och använda dessa andra enheter för att dela musik.

När du har parkopplat din enhet med en annan Bluetooth-enhet kommer din enhet ihåg kopplingen. När du parkopplar enheten med en Bluetooth-enhet första gången måste du kanske ange en sifferkod. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken till den andra Bluetooth-enheten om hur du hittar sifferkoden till den enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en tidigare kopplad Bluetooth-enhet.

En del Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.

Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth-profil åt gången.

Parkoppla enheten till en annan Bluetooth-enhet

 1. Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.
 2. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Bluetooth.
 3. Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget Bluetooth. En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
 4. Tryck på den Bluetooth-enhet du vill parkoppla med.
 5. Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

 1. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Bluetooth.
 2. Tryck på den Bluetooth-enhet du vill ansluta till.

Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth-enhet

 1. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Bluetooth.
 2. Under Parkopplade enheter trycker du på Ikon för Inställningar bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
 3. Tryck på Glöm.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik till att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:
 • Foton och videoklipp
 • Musik och andra ljudfiler
 • Webbsidor

Skicka objekt via Bluetooth

 1. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad för den mottagande enheten och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.
 2. Öppna programmet i den skickande enheten som innehåller det objekt som du vill skicka. Bläddra till objektet.
 3. Beroende på program och objekt du vill skicka kanske du behöver trycka på och hålla ned eller öppna objektet och sedan trycka på Ikon för att dela.
 4. Välj Bluetooth.
 5. Aktivera Bluetooth om du uppmanas att göra det.
 6. Tryck på namnet på den mottagande enheten.
 7. Acceptera anslutningen i den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.
 8. Bekräfta överföringen till den mottagande enheten i den skickande enheten om du uppmanas att göra det.
 9. Acceptera det inkommande innehållet i den mottagande enheten.

Ta emot objekt via Bluetooth

 1. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och synlig för andra Bluetooth-enheter.
 2. Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
 3. Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
 4. När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
 5. Tryck på Godkänn för att starta filöverföringen.
 6. Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
 7. Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker på den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth

 1. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Bluetooth.
 2. Tryck på Menyikon och välj Visa mottagna filer.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.