account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Säkerhetskopiera och återställa innehåll

  Generellt bör du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart i telefonens internminne. Om enheten tappas bort, blir stulen eller går sönder kan det vara omöjligt att få tillbaka innehållet på internminnet. Vi rekommenderar att du använder programvaran Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera innehållet i enheten på en extern enhet. Den här metoden rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i telefonen till en nyare version av Android.

  Vi rekommenderar att du kör programmet innan du återställer fabriksinställningarna. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera data till ett onlinekonto, ett SD-kort eller till ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten med en USB-värdadapter.

  Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram.

  Säkerhetskopiera data till en dator

  Använd Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC- eller Apple® Mac®-dator. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:
  • Samtalsloggar
  • SMS
  • Kalender
  • Inställningar
  • Mediefiler som musik och videor
  • Foton och bilder

  Säkerhetskopiera data med hjälp av en dator

  1. Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
  2. Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget Överföra filer i enheten.
  3. Klicka på Säkerhetskopiering på startskärmen för Xperia™ Companion.
  4. Följ anvisningarna på skärmen för säkerhetskopiering av data från enheten.

  Note

  Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

  Återställa data med en dator

  1. Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
  2. Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget Överföra filer i enheten.
  3. Klicka på Återställ på startskärmen för Xperia™ Companion.
  4. Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och klicka sedan på Nästa och följ instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.

  Note

  Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

  Säkerhetskopiera data med appen Xperia™ säkerhetskopiering och återställning

  Med appen Xperia™ säkerhetskopiering och återställning kan du säkerhetskopiera data online eller skapa en lokal säkerhetskopia. Du kan göra detta manuellt eller aktivera den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen för att regelbundet spara data.

  Vi rekommenderar att du kör appen innan du återställer fabriksinställningarna. Med den här appen kan du säkerhetskopiera följande datatyper till ett onlinekonto, ett SD-kort eller till ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten via USB-värdadaptern:

  • Kontakter
  • Konversationer
  • Samtalslogg
  • Kalender
  • E-postkonton
  • ‎Wi-Fi-konton
  • Enhetsinställningar
  • Appar
  • Xperia™-startskärmens layout

  Ställa in den automatiska funktionen för säkerhetskopiering

  1. Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via en USB-värdadapter. Om du ska säkerhetskopiera till ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten. Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett onlinekonto kontrollerar du att du är inloggad på ditt Google™-konto.
  2. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  3. Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  4. Tryck på Auto. säkerhetskopiering under Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™.
  5. Aktivera den automatiska säkerhetskopieringen genom att trycka på på/av-knappen.
  6. Välj var säkerhetskopiorna ska sparas.
  7. Om du vill väljer du när och hur ofta säkerhetskopiering ska göras och vilka data som ska säkerhetskopieras. Annars görs säkerhetskopieringen enligt standardinställningarna.
  8. Spara inställningarna genom att trycka på Icn sony key and back.

  Säkerhetskopiera manuellt

  1. Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via en USB-värdadapter. Om du ska säkerhetskopiera till ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten. Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett onlinekonto kontrollerar du att du är inloggad på ditt Google™-konto.
  2. Tryck på Icn sony home apptray normalStartskärm.
  3. Tryck på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  4. Tryck på Mer under Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™.
  5. Tryck på Manuell säkerhetskopiering och välj sedan var säkerhetskopiorna ska sparas och vilka data som ska säkerhetskopieras.
  6. Tryck på Säkerhetskopiera.
  7. Tryck på Slutför när alla data har säkerhetskopierats.

  Redigera en säkerhetskopia

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  3. Tryck på Mer under Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™.
  4. Tryck på Redigera säkerhetskopia och välj sedan källan till säkerhetskopian och de datatyper som du vill radera.
  5. Tryck på Ta bort data.
  6. Tryck på OK för att bekräfta.
  7. Tryck på Slutför när data har raderats.

  Återställa säkerhetskopierat innehåll

  1. Om du ska återställa innehåll från ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via USB-värdadaptern. Om du ska återställa innehåll från ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet sitter som det ska i enheten. Om du återställer innehåll från Xperia säkerhetskopiering och återställning, se till att du är inloggad på ditt Google™-konto.
  2. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  3. Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  4. Under Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™ trycker du på Återställ data och välj sedan en återställningskälla och de data som du vill återställa.
  5. Tryck på Återställ data.
  6. Tryck på Slutför när innehållet har återställts.

  Note

  Kom ihåg att alla ändringar som du har gjort i data och inställningar efter det att du skapade en säkerhetskopia, exempelvis nya appar som du har installerat, tas bort vid återställning.

  Säkerhetskopiera data med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram

  Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram. Du kan också aktivera den automatiska återställningsfunktionen om du vill återställa programdata och programinställningar när du installerar om ett program.

  Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

  • Appar
  • Bokmärken
  • ‎Wi-Fi-nätverk
  • Andra inställningar

  Säkerhetskopiera data till ett Google™-konto

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  3. Under Säkerhetskopiering och återställning för Google™ trycker du på Säkerhetskopiera mina data och sedan på skjutreglaget.

  Aktivera eller inaktivera automatisk återställning när du installerar om ett program

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck till på Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..
  3. Tryck på skjutreglaget Automatisk återställning under Säkerhetskopiering och återställning för Google™.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.