account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Översikt över kamerakontroller

Ill sony 12px tablet camera
1 Främre kamera
2 Visa foton och videoklipp
3 Ta foton eller spela in videoklipp
4 Justera fotolägesinställningar
5 Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran
6 Visa alla inställningar
7 Växla mellan kameran på framsidan och huvudkameran
8 Zooma in eller ut
9 Huvudkamerans skärm

Ta ett foto från låsskärmen

 1. Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen Icn sony key and power k90.
 2. Aktivera kameran genom att röra vid och hålla kvar kameraikonen Icn sony camera cap mode normal och dra den sedan åt vänster.
 3. När kameran har öppnats trycker du till på Icn sony camera onscreen lock button.

Ta ett foto genom att röra vid skärmen

 1. Aktivera kameran.
 2. Tryck till på Icn sony key menu och sedan på Icn sony menu settings l.
 3. Dra skjutreglaget bredvid Pekläge åt höger.
 4. Peka med kameran mot motivet.
 5. Om du vill aktivera autofokus rör du vid och håller kvar ett område på skärmen. När fokusramen blir blå lyfter du fingret för att ta fotot.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

 1. Aktivera kameran.
 2. Peka med kameran mot föremålet.
 3. Tryck till på knappen Icn sony camera onscreen button på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Ta ett självporträtt med den främre kameran

 1. Aktivera kameran.
 2. Tryck till på Icn sony cam front main.
 3. Om du vill ta fotot trycker du till på kameraknappen på skärmen Icn sony camera onscreen button. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Använda zoomfunktionen

 • När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen.
 • Knip ihop eller sära fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen.

Spela in ett videoklipp

 1. Aktivera kameran.
 2. Peka med kameran mot motivet.
 3. Starta inspelningen genom att trycka till på Icn sony gingerbread cam start recording.
 4. Pausa inspelningen av ett videoklipp genom att trycka på Icn sony semc music pause normal. Återuppta inspelningen genom att trycka på Icn sony gingerbread cam start recording.
 5. Stoppa inspelningen genom att trycka på Icn sony gingerbread cam stop recording.

Ta ett foto när du spelar in ett videoklipp

 • Om du vill ett foto när du spelar in ett videoklipp trycker du på Icn sony camera onscreen button. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Visa dina foton och videor

 1. Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
 2. Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp

 1. Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
 2. Tryck till på skärmen så att Icn sony camera review delete visas.
 3. Tryck på Icn sony camera review delete.
 4. Tryck till på Radera för att bekräfta.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.