account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect™

Använd programmet Smart Connect™ för att se vad som händer på enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan till exempel bestämma att FM-radio ska startas varje gång du ansluter ett headset.

Du kan också ställa in Smart Connect™ så att inkommande sms läses upp. Eller så kan du använda programmet för att ange en specifik åtgärd eller grupp åtgärder som ska utföras på din enhet vid vissa tider på dygnet. När du ansluter headsetet mellan kl. 07.00 och kl. 09.00 kan du till exempel bestämma att:
 • FM-radio ska startas.
 • Webbläsaren öppnar dagens tidning.

Med Smart Connect™ kan du även hantera tillbehör som SmartTags och SmartWatch. Se användarhandboken för det specifika tillbehöret om du vill ha mer information.

Note

Om du har en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna använda programmet Smart Connect™.

Scr sony tablet smart connect overview
1 Tryck för att visa tillgängliga tillbehör
2 Tryck för att visa alla händelser
3 Lägg till ett tillbehör eller en händelse
4 Visa menyalternativ
5 Tryck till här för att aktivera en händelse
6 Tryck till här för att visa information om en händelse

Skapa en Smart Connect™-händelse

 1. Gå till Startskärm, tryck till på Icn sony and app tray tablet och leta upp och tryck till på Icn sony app smart connect.
 2. Om du öppnar Smart Connect™ för första gången trycker du på OK för att stänga välkomstskärmen.
 3. Tryck till på Icn sonynew window holo darkHändelser-fliken.
 4. Om du skapar en händelse för första gången ska du trycka till på OK igen för att stänga introduktionsskärmen.
 5. Lägg till villkor för att händelsen ska utlösas. Ett villkor kan vara att ett tillbehör ansluts, ett visst tidsintervall eller både och.
 6. Fortsätt genom att trycka på Icn sony create event next.
 7. Lägg till vad du vill ska hända när du ansluter ett tillbehör och ange andra inställningar som du vill ha dem.
 8. Fortsätt genom att trycka på Icn sony create event next.
 9. Ange ett händelsenamn och tryck sedan till på Slutför.

Note

För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

Redigera en Smart Connect™-händelse

 1. Starta Smart Connect™.
 2. Tryck till på en händelse på fliken Händelser.
 3. Om händelsen är inaktiverad drar du skjutreglaget till höger för att aktivera den.
 4. Tryck till på Redigera händelse och anpassa inställningarna som du vill.

Radera en händelse

 1. Starta Smart Connect™.
 2. Gå till fliken Händelser, rör vid och håll kvar på den händelse du vill radera och tryck sedan till på Radera händelse.
 3. Tryck till på Radera för att bekräfta.

Tip

Du kan även öppna den händelse du vill radera och sedan trycka till på Icn sony key menu > Radera händelse > Radera.

Ställa in Smart Connect™ så att inkommande SMS läses upp

 1. Starta Smart Connect™.
 2. Tryck till på Icn sony key menu och sedan på Inställningar.
 3. Markera kryssrutan bredvid Text till tal och bekräfta sedan aktiveringen om det behövs.

Note

Om den här funktionen är aktiverad läses alla inkommande meddelanden upp högt. Skydda din integritet genom att inaktivera funktionen om du till exempel använder enheten på en offentlig plats eller på jobbet.

Hantera tillbehör

Använd appen Smart Connect™ för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan ansluta till enheten, bland annat Xperia™ SmartTags, en klocka i SmartWatch-serien eller ett trådlöst headset från Sony. Smart Connect™ hämtar alla appar som behövs och hittar appar från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna tillbehör visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna för varje tillbehör.

Parkoppla och ansluta ett tillbehör

 1. Starta Smart Connect™. Om du öppnar Smart Connect™ för första gången trycker du på OK för att stänga välkomstskärmen.
 2. Tryck till på Tillbehör och sedan på Icn sonynew window holo dark.
 3. Aktivera Bluetooth®-funktionen om den inte redan är aktiverad och tryck på namnet på tillbehöret som du vill parkoppla och ansluta med.
 4. Om det behövs anger du ett lösenord eller bekräftar samma lösenord både på enheten och tillbehöret.

Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

 1. Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.
 2. Starta Smart Connect™.
 3. Tryck till på Tillbehör och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.
 4. Välj önskade inställningar.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.