account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Virtuellt tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de olika bokstäverna, eller använda gestinmatning och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav. Om du föredrar att använda en mindre och flyttbar variant av det virtuella tangentbordet kan du i stället aktivera tumtangentbordet eller minitangentbordet.

Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Funktionen för smart språkidentifiering identifierar vilket språk du använder och föreslår ord på det språket medan du skriver.

Det virtuella tangentbordet på en Sony-enhet

1 Radera ett tecken före markören.
2 Infoga en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
3 Växla mellan små bokstäver Icn sony text input shift feedback, stora bokstäver Icn sony text input shift caps feedback och versalläget Icn sony text input shift caps lock feedback. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.
4 Växla till det flyttbara tumtangentbordet eller minitangentbordet.
5 Infoga ett mellanslag.
6 Anpassa tangentbordet. Den här tangenten försvinner när tangentbordet har anpassats.
7 Visa siffror och symboler. Tryck på Icn sony textinput symbol pages om du vill visa ännu fler symboler.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

 • Knacka på ett textinmatningsfält.

Skriva text tecken för tecken

 1. Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
 2. Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Ange en period

 • När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

Växla mellan fullständigt tangentbord och mindre tangentbord

 1. Tryck till på Icn sony text input kb mini, Icn sony text input kb ful small eller Icn sony text input kb split när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
 2. Välj ett tangentbord.

Note

Tryck till på och håll ned Icn sony text input kb move small och flytta det lilla tangentbordet genom att dra det till önskad plats.

Ändra Skriva med dragningar-inställningarna

 1. Tryck till på Icn sony textinput numbers symbols när det virtuella tangentbordet är öppet.
 2. Tryck till på Icn sony menu settings och sedan på Tangentbordsinställningar.
 3. Aktivera eller inaktivera gestinmatning genom att markera eller avmarkera kryssrutan Skriva med dragningar.

Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

 1. När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
 2. Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
 3. Om det önskade ordet inte visas, tryck till på Icn sony delete phone number blk för att se andra alternativ och välj det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, radera hela ordet och spåra det igen eller mata in ordet genom att trycka till på de olika bokstäverna.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.