account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Kontrollera dataanvändning

  Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller Wi-Fi®-anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

  Note

  Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

  Slå på eller stänga av mobildatatrafik

  1. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Inställningar > Dataanvändning.
  3. Dra skjutreglaget vid Mobildatatrafik åt endera hållet för att slå på eller stänga av mobildatatrafik.

  Tip

  När mobildatatrafik är avstängd kan enheten ändå upprätta Wi-Fi®- och Bluetooth®-anslutningar.

  Ställa in varning beträffande dataanvändning

  1. Kontrollera att du har aktiverat mobildatatrafik.
  2. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  3. Hitta och tryck till på Inställningar > Dataanvändning.
  4. För att ställa in varningsnivån drar du varningslinjen till det önskade värdet. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

  Ange en gräns för mobildataanvändning

  1. Kontrollera att mobildatatrafiken är aktiverad.
  2. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  3. Hitta och tryck till på Inställningar > Dataanvändning.
  4. Markera kryssrutan Ange gräns för mobildata om den inte redan är markerad, och tryck sedan till på OK.
  5. Du anger en gräns för mobildataanvändning genom att dra motsvarande rad till önskat värde.

  Note

  När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av automatiskt.

  Kontrollera enskilda programs mobildataanvändning

  1. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Inställningar > Dataanvändning.
  3. Sök efter och tryck till på önskat program.
  4. Markera kryssrutan Begränsa bakgrundsdata.
  5. Om du vill granska programmets mer specifika inställningar (om sådana finns) trycker du till på Visa appinställningar och utför önskade ändringar.

  Tip

  Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för dataanvändning.

  Visa data som överförs via Wi-Fi®

  1. Tryck till på Icn sony home apptray normalStartskärm.
  2. Leta reda och tryck till på Inställningar > Dataanvändning.
  3. Tryck till på Icn sony key menu och markera kryssrutan Visa Wi-Fi-användning om den inte redan är markerad.
  4. Tryck till på fliken Wi-Fi.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Close Stäng
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.