account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Låsa upp enheten automatiskt

Smart Lock-funktionen gör det lättare att låsa upp enheten genom att du kan ställa in att den låses upp automatiskt i vissa situationer. Du kan låta enheten var olåst när den till exempel är ansluten till en Bluetooth®-enhet eller när du har den med dig.

Om du vill förbereda enheten för automatisk upplåsning måste du först utföra följande steg i angiven ordning:

 • Se till att du har en aktiv Internetanslutning, helst via Wi-Fi®-anslutning för att begränsa kostnaderna för datatrafik.
 • Se till att alla appar är uppdaterade med hjälp av programmet Play Butik™ för att se till att appen för Google Play™-tjänster är uppdaterad. Genom att ha en uppdaterad app för Google Play™-tjänster säkerställer du att du kan använda de senaste Smart Lock-funktionerna.
 • Aktivera Smart Lock.
 • Ange när du vill att enheten ska låsas upp automatiskt.

Note

Smart Lock-funktionen utvecklas av Google™ och de exakta funktionerna kan ändras över tid till följd av uppdateringar från Google™.

Note

Det är inte säkert att Smart Lock-funktionen är tillgänglig på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

Aktivera Smart Lock

 1. Se till att du har angett ett grafiskt lösenord, en PIN-kod eller ett lösenord för skärmlåset.
 2. Utgå från din Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Betrodda agenter.
 4. Dra skjutreglaget bredvid Smart Lock (Google) åt höger.
 5. Tryck på bakåtpilen bredvid Betrodda agenter.
 6. Leta upp och tryck på Smart Lock.
 7. Ange ditt grafiska lösenord, PIN-kod eller lösenord. Du måste gå igenom det här skärmlåset när du vill ändra inställningarna för Smart Lock.
 8. Välj en typ av Smart Lock.

Ange när enheten automtiskt ska förbli olåst

Du kan ange att Smart Lock ska låta enheten vara olåst med följande inställningar:

 • Betrodda enheter – Låt enheten vara olåst när en betrodd Bluetooth®-enhet är ansluten.
 • Betrodda platser – Låt enheten vara olåst när du befinner dig på en betrodd plats.
 • Rörelse-/lägesigenkänning – Låt enheten vara olåst när du har enheten med dig.

Du måste låsa upp enheten manuellt om du inte har använt den på fyra timmar och efter att du startar om den.

Ansluta till betrodda Bluetooth®-enheter

Du kan ange att en ansluten Bluetooth®-enhet är en ”betrodd” enhet och låta din Xperia™-enhet vara olåst medan den är ansluten till den betrodda enheten. Så om du har Bluetooth®-enheter som du ansluter till regelbundet, till exempel en bilhögtalare eller ett hemmabiosystem, en Bluetooth®-klocka eller en aktivitetsmätare, kan du lägga till dem som betrodda enheter och förbigå låsskärmens extra säkerhet för att spara tid. Funktionen passar bra om du vanligtvis använder dessa enheter på en relativt säker plats. I vissa fall kan du behöva låsa upp din enhet manuellt innan en betrodd enhet kan anslutas.

Note

Du bör däremot inte lägga till enheter som är alltid är anslutna till din enhet som betrodda enheter, till exempel Bluetooth®-tangentbord.

Tip

När en betrodd Bluetooth®-enhet stängs av eller hamnar utom räckhåll låses skärmen och du använder då din PIN-kod, ditt lösenord eller grafiska lösenord om du vill låsa upp den.

Lägga till en betrodd Bluetooth®-enhet

 1. Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill lägga till som en betrodd enhet.
 2. Tryck på Betrodda enheter i menyn Smart Lock.
 3. Tryck på Lägg till betrodd enhet > Bluetooth.
 4. Tryck på ett enhetsnamn för att välja den i listan över anslutna enheter. Endast parkopplade enheter visas i listan.
 5. Beroende på anslutningens säkerhet kan du behöva låsa upp din enhet manuellt innan den betrodda enheten kan låta den förbli olåst.

Ta bort en betrodd Bluetooth®-enhet

 1. Utgå från din Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda enheter.
 3. Tryck på den enhet du vill ta bort.
 4. Tryck på Ta bort betrodd enhet.

Se till att du är skyddad när du använder betrodda enheter

Olika Bluetooth®-enheter har stöd för olika Bluetooth®-standarder och säkerhetsfunktioner. Det finns en risk att någon kan få din Xperia™-enhet att förbli olåst genom att imitera Bluetooth®-anslutningen, även när den betrodda enheten inte längre är i närheten. Din enhet kan inte alltid avgöra om anslutningen är säker när någon försöker imitera den.

Om enheten inte kan avgöra om du använder en säker anslutning visas en avisering på din Xperia™-enhet och du kan behöva låsa upp den manuellt innan den betrodda enheten kan låta den vara olåst.

Räckvidden för Bluetooth®-anslutningar kan variera beroende på vilken enhetsmodell du har, vilken Bluetooth®-enhet som är ansluten och i vilken miljö du befinner dig. Beroende på dessa faktorer kan Bluetooth®-anslutningar fungera på avstånd upp till 100 meter. Om någon får tag på din Xperia™-enhet när den är i närheten av en betrodd enhet är det möjligt att personen i fråga kan få åtkomst till Xperia™-enheten om den är olåst via den betrodda enheten.

Ansluta till betrodda platser

När du använder funktionen för betrodda platser inaktiveras låsskärmen på din Xperia™-enhet när du befinner dig på en plats som betecknats som betrodd. För att den här funktionen ska fungera måste du ha en Internetanslutning (helst via Wi-Fi®) och tillåta att enheten använder din nuvarande plats.

När du ställer in betrodda platser ska du först se till att antingen platsläget Hög precision eller Batterisparläget är aktiverat på enheten innan du lägger till ditt hem eller anpassade platser.

Note

De exakta dimensionerna för en betrodd plats är en uppskattning och kan sträcka sig utanför de fysiska väggarna i ditt hem eller ett annat område du har lagt till som en betrodd plats. Funktionen kan låta enheten vara olåst inom en radie på upp till 80 meter. Du bör även vara medveten om att platssignaler kan replikeras eller manipuleras. En person med tillgång till särskild utrustning kan låsa upp din enhet.

Lägga till din hemadress

 1. Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen Hög exakthet eller inställningen Batterisparfunktion.
 2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser > Start.
 4. Tryck på Aktivera den här platsen.

Redigera din hemadress

 1. Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen Hög exakthet eller inställningen Batterisparfunktion.
 2. Utgå från din Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser.
 4. Välj din hemadress.
 5. Tryck på Redigera.
 6. I sökfältet anger du den plats du vill använda som din hemadress.

Tip

Om ditt hem består av flera byggnader på samma adress kan den betrodda platsen som du vill ha skilja sig från den faktiska adressen. Du kan säkerställa bättre platsprecision genom att lägga till den faktiska platsen för ditt hem i byggnaden som en anpassad plats.

Ta bort din hemadress

 1. Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen Hög exakthet eller inställningen Batterisparfunktion.
 2. Utgå från din Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser > Start.
 4. Tryck på Inaktivera den här platsen.

Använda anpassade platser

Du kan lägga till valfri plats som en betrodd anpassad plats där din enhet kan vara olåst.

Lägga till en anpassad plats

 1. Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen Hög exakthet eller inställningen Batterisparfunktion.
 2. Utgå från din Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser.
 4. Tryck på Lägg till en betrodd plats.
 5. Om du vill använda den nuvarande platsen som en betrodd anpassad plats, trycker du på Välj den här platsen.
 6. Annars kan du ange en annan plats genom att trycka på förstoringsglasikonen och skriva in adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Du kan använda föreslagna adresser genom att trycka på en adress.
 7. Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på Välj den här platsen.

Redigera en anpassad plats

 1. Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen Hög exakthet eller inställningen Batterisparfunktion.
 2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser.
 4. Välj den plats du vill redigera.
 5. Tryck på Redigera adress.
 6. Du kan ange en annan plats genom att trycka på förstoringsglasikonen och skriva in adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Du kan använda föreslagna adresser genom att trycka på en adress.
 7. Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på Välj den här platsen.

Ta bort en anpassad plats

 1. Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen Hög exakthet eller inställningen Batterisparfunktion.
 2. Utgå från din Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser.
 4. Välj den plats du vill ta bort.
 5. Tryck på Radera.

Låt enheten vara olåst när du har den med dig

Med funktionen Rörelse-/lägesigenkänning kan du låta enheten vara olåst när du har den med dig, till exempel när du har den i handen, fickan eller väskan. Enhetens accelerometer känner av om någon bär på enheten och låter den då vara olåst. Enheten låses när accelerometern upptäcker att enheten lagts ned.

Note

Rörelse-/lägesigenkänning vet inte vems kropp som är kopplad till funktionen. Om du ger enheten till någon annan medan den är olåst via rörelse-/lägesigenkänning kan enheten fortsätta vara olåst för den andra användaren. Tänk på att rörelse-/lägesigenkänning inte är en lika säker säkerhetsmetod som grafiska lösenord, PIN-koder eller lösenord.

Aktivera Rörelse-/lägesigenkänning

 1. Utgå från din Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Rörelse-/lägesigenkänning.
 3. Dra skjutreglaget bredvid Av åt höger och tryck sedan på OK.

Använda Rörelse-/lägesigenkänning

När du använder funktionen Rörelse-/lägesigenkänning bör du vara medveten om följande beteenden:

 • När enheten känner av att du bär den på kroppen förblir den olåst när du har låst upp den.
 • När du lägger ifrån dig enheten och den känner av att du inte längre håller i den, låses enheten automatiskt.
 • När du har lagt ifrån dig enheten, till exempel om du lägger den på ett bord, kan det ta upp till en minut innan enheten låses.
 • När du sätter dig i en bil, går på en buss, ett tåg eller andra fordon på land, kan det ta mellan 5 och 10 minuter innan enheten låses.
 • Observera att när du stiger på ett flygplan eller en båt (eller andra icke-landbaserade fordon) kanske enheten inte låses automatiskt, så se till att låsa den manuellt om det behövs.
 • När du tar upp enheten igen eller stiger av fordonet behöver du bara låsa upp den en gång för att enheten sedan ska förbli olåst så länge du har den med dig.

Inaktivera Rörelse-/lägesigenkänning

 1. Utgå från din Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta upp och tryck på Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Rörelse-/lägesigenkänning.
 3. Dra skjutreglaget bredvid åt höger.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.