account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Trådlös Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth®-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters område, utan att stora föremål står i vägen. I vissa fall måste du para din enhet manuellt med andra Bluetooth®-enheter.

Note

Interoperabilitet och kompatibilitet mellan Bluetooth®-enheter kan variera.

Starta Bluetooth®-funktionen

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta upp och tryck på Inställningar > Bluetooth.
 3. Tryck på AV/PÅ-knappen bredvid Bluetooth så att Bluetooth®-funktionen aktiveras. Nu är din enhet synlig för enheter i närheten och en lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

 1. Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth®-funktionen.
 2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta upp och tryck på Inställningar > Bluetooth.
 4. Tryck på Icn sony key menu > Byt namn på den här enheten.
 5. Skriv in ett namn på enheten.
 6. Tryck på Byt namn.

Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

När du parkopplar enheten med en annan enhet kan du exempelvis ansluta enheten till ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och använda de andra enheterna för att dela musik.

När du parkopplar enheten med en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken för din Bluetooth®-enhet om hur du får tag i lösenordet till enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

Note

En del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.

Note

Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth®-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

 1. Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth®-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
 2. Gå till din enhets Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
 3. Leta upp och tryck på Inställningar > Bluetooth .
 4. Dra skjutreglaget bredvid Bluetooth för att sätta på Bluetooth®-funktionen. En lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
 5. Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill parkoppla.
 6. Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

 1. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
 2. Hitta och tryck till på Inställningar > Bluetooth.
 3. Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill ansluta till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet

 1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta upp och tryck på Inställningar > Bluetooth.
 3. Under Parkopplade enheter trycker du till på Icn sony bluetooth paired settings bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
 4. Tryck på Glöm.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth®-funktionen, t.ex.:
 • Foton och videoklipp
 • Musik och andra ljudfiler
 • Kontakter
 • Webbsidor

Skicka objekt via Bluetooth®

 1. Mottagande enhet: Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
 2. Sändande enhet: Öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
 3. Beroende på vilket program och objekt du vill skicka kanske du exempelvis måste röra vid och hålla objektet, öppna objektet och trycka på Icn sony home tap app share. Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
 4. Välj Bluetooth.
 5. Starta Bluetooth® om du uppmanas att göra detta.
 6. Tryck till på namnet på den mottagande enheten.
 7. Mottagande enhet: Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
 8. Sändande enhet: Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra detta.
 9. Mottagande enhet: Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt via Bluetooth®

 1. Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
 2. Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
 3. Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
 4. När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
 5. Tryck till på Godkänn för att starta filöverföringen.
 6. Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
 7. Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

 1. Utgå från din Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
 2. Hitta och tryck till på Inställningar > Bluetooth.
 3. Tryck till på Icn sony key menu och välj Visa mottagna filer.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.