account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Programmet Säkerhetskopiera och återställa

Visa alla ämnen

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ för att säkerhetskopiera innehållet till ett minneskort eller en USB-lagringskonto. Sådana säkerhetskopior kan användas för att återställa innehåll och vissa inställningar om data förloras eller raderas.

Innehåll som kan säkerhetskopieras

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ, för att säkerhetskopiera följande datatyper:

 • Bokmärken
 • Samtalslogg
 • Kontakter
 • Program som har hämtats från Google Play™
 • MMS
 • Systeminställningar (t.ex. alarm, ringsignalvolym och språkinställningar)
 • SMS
NoteDu kan ådra dig ytterligare dataöverföringsavgifter när du återställer program från Google Play™.

Förbereda för att använda programmet Säkerhetskopiera och återställ

Innan du säkerhetskopierar innehållet kan du välja destinationen för säkerhetskopian samt typerna av data som ska kopieras.

Välja destinationen för säkerhetskopian

 1. Startskärm, trycker du till på Icn sony home apptray normal .
 2. Leta reda och tryck till på Säkerhetskop. & återst..
 3. Tryck till på Säkerhetskopiera.
 4. Tryck till på fältet direkt under Var ska data lagras.
 5. Välj den destination till vilken du vill kopiera innehållet.

Välja vilka typer av data som ska säkerhetskopieras

 1. Startskärm, trycker du till på Icn sony home apptray normal .
 2. Leta reda och tryck till på Säkerhetskop. & återst..
 3. Tryck till på Säkerhetskopiera.
 4. Markera de typer av data du vill kopiera.

Säkerhetskopiera innehåll

 1. Utgå från Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal .
 2. Hitta och tryck till på Säkerhetskop. & återst..
 3. Tryck till på Säkerhetskopiera och sedan på Säkerhetskopiera nu.
 4. Ange lösenordet för säkerhetskopian och tryck sedan till på OK.

Återställa säkerhetskopierat innehåll med programmet Säkerhetskopiera och återställa

När du återställer säkerhetskopierat innehåll måste du välja den säkerhetskopia från vilken innehållet ska återställas. Om du har säkerhetskopierat innehåll flera gånger kan det finnas flera säkerhetskopior. När du har valt en säkerhetskopia kan du sedan välja vilka typer av data som ska återställas.

Återställa innehåll från en säkerhetskopia

 1. Gå till Startskärm och tryck till på Icn sony home apptray normal.
 2. Hitta och tryck till på Säkerhetskop. & återst..
 3. Tryck till på Återställ.
 4. Välj den kopia du vill ta återställa från och tryck sedan till på Återställ nu.
 5. Ange lösenordet för säkerhetskopian och tryck sedan till på OK.
NoteKom ihåg att alla ändringar som du gör i uppgifter och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia blir borttagna under en återställningsprocedur.

Hantera säkerhetskopior

Du kan radera eller ändra namn på register på de säkerhetskopior du gör med användning av funktionen Säkerhetskopiera och återställ.

Byta namn på en säkerhetskopia

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normalStartskärm.
 2. Hitta och tryck till på Säkerhetskop. & återst..
 3. Tryck på Icn sony key menu och tryck sedan till på Hantera poster.
 4. Välj den säkerhetskopia du vill byta namn på.
 5. Tryck till på Icn sony backup restore rename.
 6. Skriv in ett nytt namn och tryck till på Byt namn.

Radera säkerhetskopior

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normalStartskärm.
 2. Hitta och tryck till på Säkerhetskop. & återst..
 3. Tryck på Icn sony key menu och tryck sedan till på Hantera poster.
 4. Markera säkerhetskopian du vill radera eller tryck till på Icn sony semc btn check on om du vill radera alla säkerhetskopior.
 5. Tryck till på Icn sony trashcan > Radera.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.