account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Juridisk information

Visa alla ämnen

Sony C5302/C5303/C5306

Denna användarhandbok publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Med ensamrätt.

Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll måste du verifiera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta bort batteriet för att se regleringsinformation, t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Mer information finns på www.sonymobile.com.

Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska enheten avbildas.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information, inklusive information om reklam-, intern- och kommersiell användning och licenser finns att få från MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik har licenserats från Fraunhofer IIS och Thomson.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIG FÖR FÖRLUST AV PERSONLIGA DATA SOM RADERAS OCH/ELLER SKRIVS ÖVER ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ TELEFONEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN OCH/ELLER FÖRLUST SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DE BESKRIVNINGAR OCH TIPS SOM GES UNDER DE UNDERORDNADE AVSNITTEN "METODER FÖR ATT ÖVERFÖRA KONTAKTER" OCH "DATALAGRING" I DET HÄR DOKUMENTET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.