account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Använda inställningar för stillbildskamera

  Justera inställningarna för stillbildskameran

  1. Aktivera kameran.
  2. Tryck till på Icn sony menu settings för att visa alla inställningar.
  3. Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

  Anpassa inställningspanelen för stillbildskameran

  1. När kameran är öppen trycker du till på Icn sony menu settings om du vill visa alla inställningar.
  2. Rör vid och håll kvar inställningen som du vill flytta och dra den till önskad position.

  Tip

  Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

  Inställningar för stillbildskamera – översikt

  Icn sony camera cap mode normal Normal
  Icn sony camera front camera Främre kamera
  Välj kameran på framsidan om du vill ta självporträtt.
  Icn sony camera picture effect Bildeffekt
  Tillämpa effekterna på foton.
  Scenval
  Använd en förprogrammerad typ av motiv för att snabbt anpassa kameran till olika situationer.
  Icn sony sweep panorama Svepande panorering
  Använd denna inställning för att ta panoramiska foton i vidvinkel. Tryck bara på kameraknappen och flytta kameran stadigt från en sida till den andra.

  Upplösning

  Välj mellan flera bildstorlekar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

  Icn sony camera resolution setting 5mp 2592×1944(4:3)
  Upplösning på 5 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.
  2560×1440(16:9)
  Upplösning på 3 megapixel med bildformatet 16:9.
  Icn sony cam resolution setting 2mp 1632×1224(4:3)
  Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm.
  Icn sony cam resolution setting 2mp 1632 1920×1080(16:9)
  Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

  Självutlösare

  Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoton där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du ta foton.

  Icn sony camera advanced settings self timer on På (10 sekunder)
  Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.
  Icn sony camera advanced settings self timer on two sec På (2 sekunder)
  Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.
  Icn sony camera advanced settings self timer off Av
  Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

  Smile Shutter™

  Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.

  Snabbstart

  Använd snabbstartinställningar för att starta kameran från låsskärmen. Om enheten står i energisparläget för kamera, tryck på kameraknappen.

  Icn sony semc sliding tab fastcapture pressed Starta och ta bild
  Genom att trycka och hålla inne kameraknappen tas det första fotot omedelbart när kameran startas från energisparläge.
  Icn sony semc sliding tab fastcam normal Starta endast (stillbildskamera)
  När du håller kameraknappen intryckt startas stillbildskameran från viloläget.
  Icn sony semc sliding tab fastcam videorec normal Starta och spela in video
  När du håller kameraknappen intryckt tas den första videon direkt efter det att videokameran har startats från viloläget.
  Icn sony semc sliding tab fastcam video pressed Starta endast (videokamera)
  När du håller kameraknappen intryckt startas videokameran från viloläget.
  Icn sony cam launch capture off Av

  Fokusläge

  Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den gula fokusramen förblir i skärpa.

  Icn sony camera focus mode single af Enkel autofokus
  Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.
  Icn sony camera focus mode face detection Ansiktsavkänning
  Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.
  Icn sony camera cap mode touch capturing Pekfokus
  Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

  Note

  Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Normal.

  Exponeringsvärde

  Icn sony camera quick exposure level tch Avgör mängden ljus på fotot du vill ta. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.

  Note

  Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Normal.

  HDR

  Använd HDR (High Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto mot stark ljuskälla eller i under förhållanden med skarp kontrast. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för båda mörka och ljusa områden.

  Note

  Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Normal.

  Vitbalans

  Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena.

  Icn sony camera advanced settings white balance auto Auto
  Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.
  Icn sony camera advanced settings white balance incandescent Glödlampa
  Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.
  Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent Lysrör
  Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.
  Icn sony camera advanced settings white balance daylight Dagsljus
  Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.
  Icn sony camera advanced settings white balance cloudy Molnigt
  Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

  Note

  Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Normal.

  ISO

  Du kan reducera suddigheten hos bilderna som orsakas av mörker eller rörliga föremål genom att öka ISO-känsligheten.

  Icn sony camera iso auto Auto
  Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.
  Icn sony camera iso 100 100
  Ställer in ISO-känsligheten på 100.
  Icn sony camera iso 200 200
  Ställer in ISO-känsligheten på 200.
  Icn sony camera iso 400 400
  Ställer in ISO-känsligheten på 400.
  Icn sony camera iso 800 800
  Ställer in ISO-känsligheten på 800.

  Note

  Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Normal.

  Mätning

  Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

  Icn sony camera advanced settings metering center Mitten
  Justerar exponeringen till mitten av bilden.
  Icn sony camera advanced settings metering average Medel
  Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.
  Icn sony camera advanced settings metering spot Spot
  Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

  Note

  Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Normal.

  Bildstabilisator

  Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

  Geotaggning

  Märk foton med information om var de togs.

  Icn sony camera geotag on
  När geotaggning är aktiverad läggs den ungefärliga geografiska positionen till i foton när du tar dem. Innan du kan använda geotaggning måste du aktivera positionsfunktioner på menyn Inställningar. Positionen måste avgöras innan fotot tas för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. Din position har fastställts när Icn sony camera geotag on visas på kameraskärmen. När enheten söker efter din position visas Icn sony statusbar gps on.
  Icn sony camera geotag off Av
  När geotaggning är avstängt kan du inte visa positionen där fotot togs.

  Förhandsgranska

  Du kan välja att förhandsgranska ett foto eller videoklipp precis efter du har tagit det.

  Icn sony cam preview duration setting nolimit Obegränsat
  Fotot eller videoklippet visas efter du har tagit det.
  5 sekunder
  Fotot eller videoklippet visas i 5 sekunder efter du har tagit det.
  Icn sony cam preview duration setting 3sec 3 sekunder
  Fotot eller videoklippet visas i 3 sekunder efter du har tagit det.
  Icn sony cam preview duration setting edit Redigera
  Fotot eller videoklippet öppnas för redigering efter du har tagit det.
  Icn sony cam preview duration setting off Av
  Fotot eller videoklippet sparas efter du har tagit det, och ingen förhandsgranskning sker.

  Note

  Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget Normal.

  Automatisk uppladdning

  Ladda automatiskt upp nya foton till en förinställd social nätverkstjänst.

  Pekläge

  Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper fingret. Inställningen gäller endast när fokusläget är inställt på pekfokus.

  Icn sony camera advanced settings touch capture on
  Icn sony edream cam adv settings touch cap off Av

  Slutarljud

  Välj att slå på eller stänga av slutarljudet medan du spelar in ett videoklipp.

  Datalagring

  Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens internminne.

  Icn sony cam data internal storage Internminne
  Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.
  Icn sony cam data sd card SD-kort
  Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.