account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Alarm och klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfritt ljud som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet låter inte om enheten är avstängd.

Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer för dina allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 eller 24 timmar.

Översikt över alarm på en Sony-smartphone

1Öppna startskärmen för alarm
2Visa en världsklocka och justera inställningar
3Öppna tidtagarurfunktionen
4Öppna timerfunktionen
5Visa alternativ
6Öppna datum- och tidsinställningar för klockan
7Aktivera och inaktivera ett alarm
8Lägga till ett alarm

Ställa in ett nytt alarm

 1. Utgå från startskärmen och tryck till på Icn sony home apptray normal.
 2. Leta upp och tryck på Klocka.
 3. Tryck på Icn sony calendar alarm add.
 4. Tryck på Tid och välj önskat värde.
 5. Tryck på OK.
 6. Redigera andra alarminställningar om det behövs.
 7. Tryck på Spara.

Använda snooze för ett alarm som låter

 • Tryck till på Använd snooze.

Stänga av alarmet när det låter

 • Dra Icn sony notify alarm off åt höger.

Tip

Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att dra ned statusfältet för att öppna panelen Aviseringar och sedan trycka till på Icn sony notify alarm off.

Redigera ett befintligt alarm

 1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
 2. Utför önskade ändringar.
 3. Tryck på Spara.

Slå på eller stänga av ett alarm

 • Tryck på Klocka och sedan på skjutreglaget för det alarm som du vill slå på eller av.

Ta bort ett alarm

 1. Hitta och tryck på Klocka och håll sedan finget på det alarm som du vill ta bort.
 2. Tryck på Radera alarm och sedan på Ja.

Ställa in ljudet för ett alarm

 1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
 2. Tryck på Alarmljud och välj ett alternativ eller tryck på Icn sony browser add och välj en musikfil.
 3. Tryck på Klar och sedan på Spara.

Tip

Mer information om hur du ändrar volymnivåerna för alarmet finns i Volyminställningar .

Justera volymnivån för ett alarm

 1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
 2. Dra volymreglaget under Alarmvolym till önskad position.
 3. Tryck på Spara.

Ställa in ett återkommande alarm

 1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
 2. Tryck på Upprepa.
 3. Markera kryssrutorna för relevanta dagar och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på Spara.

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

 1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
 2. Markera kryssrutan Vibrera.
 3. Tryck på Spara.

Ställa in sidoknapparnas beteende

 1. Tryck på Klocka och sedan på det alarm som du vill ändra.
 2. Tryck på Sidoknappsfunktion och välj sedan önskat beteende för sidoknapparna när du trycker på dem under alarmet.
 3. Tryck på Spara.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.