account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Virtuellt tangentbord

  Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de olika bokstäverna, eller använda gestinmatning och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav. Om du föredrar att använda en mindre version av det virtuella tangentbordet och mata in text med endast en hand kan du i stället aktivera enhandstangentbordet.

  Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Funktionen för smart språkidentifiering identifierar vilket språk du använder och föreslår ord på det språket medan du skriver. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt, till exempel i e-post- och SMS-program.

  Översikt över virtuellt tangentbord på en Sony-smartphone

  1 Radera ett tecken före markören.
  2 Infoga en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
  3 Infoga ett mellanslag.
  4 Anpassa tangentbordet. Den här tangenten försvinner när tangentbordet har anpassats.
  5 Visa siffror och symboler. Tryck på Icn sony textinput symbol pages om du vill visa ännu fler symboler.
  6 Växla mellan små bokstäver Icn sony text input shift feedback, stora bokstäver Icn sony text input shift caps feedback och versalläget Icn sony text input shift caps lock feedback. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.

  Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

  • Knacka på ett textinmatningsfält.

  Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

  • Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.

  Note

  Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.

  Skriva text tecken för tecken

  1. Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
  2. Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

  Ange en period

  • När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

  Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

  1. När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
  2. Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
  3. Om det önskade ordet inte visas trycker du på Icn sony delete phone number blk för att visa andra alternativ och välja det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, raderar du hela ordet och spårar det igen, eller ange ordet genom att trycka på de olika bokstäverna.

  Ändra inställningarna för gestinmatning

  1. Tryck till på Icn sony textinput numbers symbols när det virtuella tangentbordet är öppet.
  2. Tryck till på Icn sony menu settings och sedan på Tangentbordsinställningar.
  3. Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för gestinmatning drar du skjutreglaget bredvid Skriva med dragningar till läget på eller av.

  Använda enhandstangentbordet

  1. Öppna det virtuella tangentbordet i stående läge och tryck sedan till på Icn sony textinput numbers symbols.
  2. Tryck till på Icn sony menu settings och sedan på Tangentbord för en hand.
  3. Om du vill flytta enhandstangentbordet till skärmens vänstra eller högra sida trycker du till på Icn sony textinput left arrow eller Icn sony textinput right arrow.

  Note

  Om du vill gå tillbaka till det fullständiga virtuella tangentbordet trycker du till på Icn sony textinput full kb.

  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.