account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Kontrollera dataanvändning

  Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller ‎Wi-Fi‎ -anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

  Note

  Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

  Slå på eller stänga av datatrafik

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Leta reda på och tryck på Inställningar > Dataanvändning.
  3. Slå på eller stäng av datatrafik genom att trycka på skjutreglaget Mobildatatrafik.

  Tip

  När datatrafik är avstängt kan enheten ändå upprätta ‎Wi-Fi‎ - och Bluetooth®-anslutningar.

  Ställa in en varning om dataanvändning

  1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  3. Tryck på Inställningar > Dataanvändning.
  4. Du ställer in varningsnivån genom att dra varningslinjen till det önskade värdet. Du kan även ange datagränsen manuellt genom att trycka på siffran som visas bredvid linjen. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik når den inställda nivån.

  Ange en gräns för mobildataanvändning

  1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
  2. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  3. Tryck på Inställningar > Dataanvändning.
  4. Tryck på fliken Mobilt.
  5. Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget bredvid Ställa in gräns för mobildata och tryck sedan på OK.
  6. Du anger gränsen för mobildataanvändning genom att dra datagränsen till önskat värde. Du kan även ställa in datagränsen manuellt genom att trycka på siffran som visas bredvid linjen.

  Note

  När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av automatiskt.

  Kontrollera enskilda appars dataanvändning

  1. Gå till Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Tryck på Inställningar > Dataanvändning.
  3. Tryck på den app som du vill kontrollera, tryck sedan på skjutreglaget Begränsa appbakgrundsdata och sedan på OK.
  4. Om du vill göra mer specifika inställningar för appen trycker du på Appinställningar och utför önskade ändringar.

  Tip

  Enskilda appars prestanda kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

  Kontrollera din dataanvändning

  1. Utgå från Startskärm och tryck på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck på Inställningar > Dataanvändning.
  3. Tryck på Icn sony key menu och sedan på Visa Wi-Fi.
  4. Om du vill se information om mängden data som överförs via ‎Wi-Fi‎ trycker du på fliken Wi-Fi .
  5. Om du vill se information om mängden data som överförs via mobildataanslutning trycker du på fliken Mobildatatrafik.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.