account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Ta foton och spela in videoklipp

Ill sony 14ca camera
1 Zooma in eller ut
2 Huvudkamerans skärm
3 Visa foton och videoklipp
4 Ta foton eller spela in videoklipp
5 Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran
6 Ändra fotolägesinställningar
7 Öppna inställningar och genvägar för kameran
8 Främre kamera

Ta ett foto från låsskärmen

 1. Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen Icn sony key and power k90.
 2. Starta kameran genom att röra vid och hålla kvar Icn sony camera cap mode normal och dra uppåt.
 3. Tryck till på Icn sony camera onscreen lock button när kameran öppnas.

Ta ett foto genom att röra vid skärmen

 1. Aktivera kameran.
 2. Tryck till på Icn sony key menu och sedan på Icn sony menu settings.
 3. Dra skjutreglaget bredvid Pekläge åt höger.
 4. Peka med kameran mot föremålet.
 5. För att aktivera autofokus ska du röra vid och hålla på en punkt på skärmen. När fokusramen blir blå, lyft fingret för att ta fotot.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

 1. Aktivera kameran.
 2. Peka med kameran mot föremålet.
 3. Tryck till på knappen Icn sony camera onscreen button på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Ta ett självporträtt med den främre kameran

 1. Aktivera kameran.
 2. Tryck till på Icn sony cam front main.
 3. Om du vill ta fotot trycker du till på kameraknappen på skärmen Icn sony camera onscreen button. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Använda stillbildskamerans blixt

 1. Tryck till på Icn sony camera quick settings flash auto när kameran är öppen.
 2. Välj önskad blixtinställning.
 3. Ta fotot.

Använda zoomfunktionen

 • När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen.
 • Knip ihop eller sära fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen.

Spela in ett videoklipp

 1. Aktivera kameran.
 2. Peka med kameran mot motivet.
 3. Starta inspelningen genom att trycka till på Icn sony gingerbread cam start recording.
 4. Pausa inspelningen av ett videoklipp genom att trycka på Icn sony semc music pause normal. Återuppta inspelningen genom att trycka på Icn sony gingerbread cam start recording.
 5. Stoppa inspelningen genom att trycka på Icn sony gingerbread cam stop recording.

Ta ett foto när du spelar in ett videoklipp

 • Om du vill ett foto när du spelar in ett videoklipp trycker du på Icn sony camera onscreen button. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Visa dina foton och videor

 1. Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
 2. Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp

 1. Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
 2. Tryck till på skärmen så att Icn sony camera review delete visas.
 3. Tryck på Icn sony camera review delete.
 4. Tryck till på Radera för att bekräfta.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.