account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Starta om och återställa enheten

Du kan tvinga enheten att starta om eller stänga av om den hänger sig eller inte startar som den ska. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enheten till sina ursprungliga fabriksinställningar. Detta kan vara nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Om du vill behålla viktiga data måste du säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne innan du återställer enheten. Mer information finns i Säkerhetskopiering och återställning av innehåll .

Om strömmen till din enhet inte slås på eller om du vill återställa din enhets programvara kan du använda Xperia™ Companion för att reparera enheten. Mer information om Xperia™ Companion finns på Datorverktyg.

Note

Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut enheten till en laddare och försök starta om den igen.

Tvinga fram omstart av enheten

 1. Tryck och håll inne strömbrytaren Icn sony key and power k90.
 2. Utgå från menyn som öppnas och tryck till på Starta om, bekräfta sedan genom att trycka till på OK. Enheten startar om automatiskt.

Tvinga fram avstängning av enheten

Ill sony 14je force shutdown ss
 1. Ta bort luckan på baksidan.
 2. Tryck på OFF-knappen med en pennspets eller liknande föremål.

Note

Använd inte vassa föremål som kan skada OFF-knappen.

Återställa fabriksinställningarna

Note

Starta inte om enheten medan återställningen pågår eftersom det kan skada enheten permanent.

 1. Innan du börjar ska du se till att säkerhetskopiera eventuella viktiga data som har sparats i enhetens interna minne på ett minneskort eller annat minne som inte är internt.
 2. Utgå från Startskärm och tryck till på ikonen för Programskärmen i Sony Smartphones.
 3. Leta reda på och tryck till på Inställningar >Säkerhetskopiering & återställn. > Återställ standardinställningar.
 4. Du raderar information som bilder och musik från internminnet genom att markera kryssrutan Radera internminnet.
 5. Tryck till på Återställ mobilen.
 6. Om det krävs ritar du skärmupplåsningsmönstret eller anger lösenordet för skärmupplåsning eller PIN-koden för att fortsätta.
 7. Tryck till på Radera allt för att bekräfta.

Note

Din enhet går inte tillbaka till en tidigare programvaruversion av Android™ när du utför en fabriksåterställning.

Note

Om du har glömt lösenordet för skärmupplåsning, PIN-koden eller mönstret kan du använda repareringsfunktionen för enheten i Xperia™ Companion för att radera säkerhetsskiktet. Du måste tillhandahålla inloggningsinformationen för ditt Google-konto för att utföra denna åtgärd. När du kör repareringsfunktionen återinstallerar du programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Reparera programvaran på enheten med Xperia™ Companion

Note

Se till att du har dina Google™-kontouppgifter tillgängliga innan du utför en programvarureparation. Beroende på dina säkerhetsinställningar kan du behöva ange dem för att starta enheten efter en programvarureparation.

 1. Se till att Xperia Companion är installerat på din PC eller Mac®.
 2. Öppna programvaran Xperia™ Companion på datorn och tryck på Software repair på huvudskärmen.
 3. Följ anvisningarna som visas på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.